KONTAKTY

Bábkové divadlo v Košiciach
Tajovského 4
040 01 Košice
tel: +421 55 622 04 55

       +421 55 622 00 49
fax: +421 55622 00 49

IČO: 31297811
DIČ: 2021454776
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK96 8180 0000 0070 0018 5422


Riaditeľ divadla

Mgr. Pavol Hrehorčák
tel: +421 55 622 3749
hrehorcak@bdke.sk
 

Sekeretariát riaditeľa:
tel./fax: +421 55 622 0049
+421 907 951 822
sekretariat@bdke.sk

Ekonomické oddelenie:

Melánia Frýdková
vedúca ekonomického oddelenia
tel.: +421 55 622 0049
frydkova@bdke.sk

Štefánia Šimková
personalistka
tel. +421 55 622 0049
simkova@bdke.sk
 

Umelecký súbor:

Ivan Sogel 
umelecký šéf
tel: +421 55 622 04 55, +421 907 951 819
sogel@bdke.sk

Peter Orgován
produkčný šéf
tel: +421 907 152 323
orgovan@bdke.sk

Marketingové oddelenie:

Irena Sepešiová
prevádzkový referent
tel: +421 55 622 04 55, +421 948 788 008
sepesiova@bdke.sk

Ladislava Juhászová
manažér
juhaszova@bdke.sk

Javisková technika:
Michal Pjecha
vedúci javiskovej techniky
tel: +421 948 348 656
pjecha@bdke.sk

Umelecké dielne:
Miloslav Jaroš
vedúci umeleckých dielní
tel: +421 948 680 499
jaros@bdke.sk

Pokladňa 
Vrátna 58
tel: +421 55 622 04 55   0948 788 008
vstupenky@bdke.sk

Divadelná sála BDK
Alžbetina 38