BÁBKOVÁ SCÉNA - ZÁJAZDY a OCENENIA

 

1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010

7. - 9.12.. 2016
hosťovanie, Budapešť, HU
Á. Badin: Braček jelenček

11. - 13. 11. 2016
hosťovanie v DIvadle Drak, Hradec Králové, ČR
M. Guśniowska: O rytierovi bez koňa

2. - 4. 11. 2016
Festival Radosti, Brno, ČR
Á. Badin: Braček jelenček

22.-24. 6. 2016
VIII. Medzinárodný festival bábkarských škôl, Bialystok, PL
Á. Badin: Braček jelenček

6. -9. 10. 2015
Medzinárodný festival Spectaculo Interesse, Ostrava, ČR
K. Brožek: Karneval na popravisku

1.-3. 10. 2015
Medzinárodný festival Interľaľka, Užhorod, Ukrajina
O. Žiugžda: Potkaniar

13.-14. 9. 2015
Petrovské divadelné hry, Báčsky Petrovec, Srbsko
L. Lopejská: Kozliatka a vlk

20.5. 2015
Bábková Žilina 2015
C. Collodi: Pinocchio

17. 4. 2015
"50. ročník Prehliadky malých divadelných foriem KONTRAPUNKT 2015", Štetín, Poľsko
Á. Badin: Braček jelenček

25. 9. 2014
"Bábkarská Bystrica 2014"
M. Guśniowska: O rytierovi bez koňa

28. 6. 2014
Dotyky a spojenia, Martin
k.Brožek: Karneval na popravisku

25. 6. 2014
Hradec Králové, Česká republika
Á. Badin: Braček jelenček

29. 4. 2014
Akademický Prešov, Prešov
O. Žiugžda: Potkaniar

8. 10. - 10. 10. 2013
Medzinárodný festival Interľaľka, Užhorod, Ukrajina
K. Brožek: Aucassin a Nicoletta
Cena za umelecké majstrovstvo

17. 9. - 18. 9. 2013
"Bábková Žilina"
J. Uličiansky: Zvonkohra

24. 6. -26. 6. 2013
Medzinárodný festival Divadlo europských regiónov, Hradec Králové, Česká republika
O. žiugžda: Potkaniar

22. 6. - 24. 6. 2013
Jubileum Bialystockého bábkového divadla, Bialystok, Poľsko
O. Žiugžda: Potkaniar

14. 6. - 16. 6. 2013
Medzinárodný festival Valise, Lomźa, Poľsko
O. Žiugžda: Potkaniar

12. 11. 2012
Rzeszow, Poľsko
H. CH. Andersen: Zažmúročko

10. 5. - 11. 5. 2012
Medzinárodný festival Maskarada, Rzeszow, Poľsko
K. Brožek: Aucassin a Nicoletta

5.10. - 6.10. 2011
Medzinárodný festival Interľaľka, Užhorod, Ukrajina
H. Ch. Andersen: Zažmúročko
Cena za najlepší koletívny herecký výkon

18.9. - 20.9. 2011
Medzinárodný festival Spectaculo Interesse, Ostrava, ČR
P. Scheiner: Šašovinky

21.6. - 22.6. 2011
Dotyky a spojenia, Martin
M. Guśniowska: O bračekoch, sestričkách sv. Františka

29.5. - 1.6. 2011
Katowice deťom 2011, Poľsko
P. Scheiner: Šašovinky

25.5. - 27.5. 2011
Bábková Žilina 2011
C. Collodi: Pinocchio

6.5. - 8.5. 2011
Deň otvorených dverí Európskych inštitúcií, Brusel
Á. Badin: Braček jelenček

3.5. 2011
Festival "Akademický Prešov", Prešov
K. Brožek: Aucassin a Nicoletta

3.10. - 5.10. 2010
Medzinárodný festival Interľaľka, Užhorod, Ukrajina
S. Kovaľov: Filipko a ježibaba
Cena GRAND PRIX

21.6. - 24.6. 2010
Medzinárodný festival Divadlo európskych regiónov, Hradec Králové, Česká republika
S. Kovaľov: Filipko a ježibaba

30.5. - 2.6. 2010
Medzinárodný divadelný festival
„KATOWICE- DEŤOM“, Katowice, Poľsko
S. Kovaľov: Filipko a ježibaba
Cena za najlepšiu animáciu

28.9. - 1.10. 2009
Festival "Spectaculo Interesse", Ostrava, Česká republika
S. Kovaľov: Filipko a ježibaba

17.6. - 19.6.2009
"Bábková Žilina"
S. Kovaľov: Filipko a ježibaba

18.5. - 20.5.2009
Medzinárodný festival detských divadiel Subotica
S. Kovaľov: Filipko a ježibaba
Cena za herecký výkon pre celé herecké obsadenie

5.10. - 7.10.2008
Festival "Bábkarská Bystrica"
A. Nový: Kapitán Tulipán

1.10. - 3.10.2008
Festival "Interlyalka", Užhorod, Ukrajina
K. Hegedüsová: Šípková Ruženka

11.6. - 13.6.2008
Festival "Bábková Žilina"
K. Hegedüsová: Šípková Ruženka

4.6. - 6.6.2008
Medzinárodný divadelný festival
„KATOWICE- DEŤOM“, Katowice, Poľsko
K. Hegedüsová: Šípková Ruženka

27.3.-4.4.2007
Medzinárodný divadelný festival Meli-móme
Remeš, Sedan, Saint-Dizier, Francúzsko
Á. Badin: Braček Jelenček

2.10.-4.10.2006
Medzinárodný divadelný festival
Interľaľka '2002 - Užhorod - Ukrajina

8.9.-10.9.2006
Bábkarská Banská Bystrica
Á. Badin: Zlaté pierko

5.6.-8.6.2006
Medzinárodný umelecký festival Meteor, Kolárovo
E. Piotrowska: Krajčírska rozprávka

18.5.-21.5.2006
Prehliadka pri príležitosti 50. výročia vzniku bábkového divadla Maska v Rzeszowe (Polsko)
Á. Badin: Braček Jelenček

23. - 24. 9. 2005
Medzinárodný divadelný festival bábkových divadiel
Spectaculo Interesse, Ostrava, ČR
Á. Badin: Braček Jelenček

22.6. 2005
Medzinárodný divadelný festival
Theatre European Regions, Hradec Králové, ČR
D. Fo: Blázni a svätci ( Bufonáda zázrakov)

2.10. 2004
Medzinárodný divadelný festival bábkových divadiel
Interľanka „2004“, Užhorod, Ukrajina
Á. Badin: Braček Jelenček

13.9. 2004
Bábkarská Banská Bystrica
Á. Badin: Braček Jelenček

30.5. 2004
Medzinárodný divadelný festival
„KATOVICE- DEŤOM“, Katovice, Poľsko
G. Dezorz: Piatko a Pustaj

1.10. 2003
Medzinárodný divadelný festival bábkových divadiel
Spectaculo Interesse, Ostrava, ČR
G. Dezorz: Piatko a Pustaj

8.10. 2002
Medzinárodný divadelný festival
Interľaľka '2002 - Užhorod - Ukrajina
J. Slezák: Čarodejníkova dcéra

13. - 14. 9. 2002
Bábkarská Banská Bystrica
K. Vostárek- V. Koubek: Palček
G. Dezorz: Piatko a Pustaj

21.9. 2000
Medzinárodný divadelný festival bábkových divadiel
SUBOTICA, Juhoslávia
J. Romanovský: Princezná Kukulienka


6.10. 1998
Medzinárodný divadelný festival
Interľaľka '98 - Užhorod - Ukrajina
L. Lopejská: Kozliatka a vlk


22.- 24.6. 1998
Divadelný festival bábkových divadiel
SKUPOVA PLZEŇ, ČR
Gozzi: Kráľ Jeleňom

1.5.- 3.5. 1998
Zájazd Brno, ČR
L. Lopejská: Kozliatka a vlk

október 1997
IV. medzinárodný festival bábkových divadiel
Interľaľka '97 - Užhorod - Ukrajina
J. Uličianský: Peter Kľúčik

29. 9. - 4. 10. 1997
Spectaculo Interesse - Ostrava '97
L. Lopejská: Kozliatka a vlk
V. Kozmenko-Delinde: O láske


9. - 13. 5. 1997
IV. festival inscenácií slovenských hier (FISH)
Prešov - Košice
J. Uličianský: Peter Kľúčik

19. 5. - 26 5. 1995
Internationale Puppentheatertage - Wels 1995 Rakúsko (Wels)
Medzinárodné bábkarske dni - Wels 1995
P. I. Čajkovskij - B. Svatoň: Medovníkový princ (Der Lebkuchenprinz)

35. rokov BD
12. - 16. 5. 1995
III. festival inscenácií slovenských hier - Prešov
D. Hevier: Hugo, Frigo, Bublina

4. 10. - 7. 10. 1994
Medzinárodný bábkarsky festival
Ukrajina - Užhorod
Ľ. Šárik: Holič s chvostom
Cena za avantgardnú scénografiu

27. 5. -3. 6. 1994
Internationale Puppentheatertage - Wels 1994
Rakúsko (Wels)
Medzinárodné bábkarske dni - Wels 1994
A. Lobel-J. Prokeš: Kvak a Žblk (Quak und Plumps)
J. Uličiansky: Janko Pipora

september 1994
IX. bábkárska Bystrica

28. 1. - 2. 2. 1994
II. festival inscenácií Slovenských hier - FISH
Prešov
F. Urbánek - P. Nosálek: Jezuliatko

apríl 1993
11. dni Európskej kultúry
Nemecko - Karlsruhe
J. Prokeš: Kvak a Žblnk

3. - 5. 10. 1992
Medzinárodný divadelný festival - Užhorod - USSR
J. Prokeš: Kvak a Žblnk

10. - 17. 10. 1990
Medzinárodný festival pre deti - Užhorod - USSR
J. Pivko: Popolvár naväčší na svete

28. 10. - 2. 11. 1990
VII. bábkárska Bystrica
I. F. Stravinský: Vták Ohnivák

1. - 8. 10. 1988
Zlatý delfín - 7. medzinárodný festival bulharských bábkových hier
Varna - Bulharsko
B. Aprilov: Vajíčko
Strieborná medaila: za réžiu K. Fischerovi, za hudbu N. Bodnárovi, za scénografiu P. Čisárikovi, za ženský herecký výkon T. Lengelovej

18. - 23. 4. 1988
Turecko - (Ankara); Medzinárodný festival pre deti
D. Hevier: Krajina Zázračno

20. 1. - 23. 1. 1988
XIV. svidnícky divadelný festival
J. Uličianský: Bohatier Kremienok

1987
XXVII. festival východoslovenských divadiel - Košice
J. Uličianský: Bohatier Kremienok

16. - 19. septembra 1987
Divadlo deťom '87 (Bratislava a Trnava) - celoslovenská prehliadka divadelnej tvorby pre deti
D. Hevier: Krajina zázračno

20. 1. - 23. 1. 1987
XIII. svidnícky divadelný festival
D. Hevier: Krajina Zázračno

3. - 8. novembra 1986
V. bábkárska Bystrica - prehliadka slovenských profesionálných bábkových divadiel
D. Hevier: Krajina zázračno
J.Uličianský - Cena za dramaturgiu; P. Čisárik - Najvyššie ocenenie za scénografiu
O. Wilde - O. Sliacky: Šťastný princ

9. - 12. decembra 1985
XXV. festival východoslovenských divadiel - Košice
M. Mašatová: 4 x drak

4. - 9. novembra 1985
II. celoštátna prehliadka profesionálnych bábkových divadiel - Banská Bystrica
M. Mašatová: 4 x drak

2. - 7. júna 1985
4. národná prehliadka bulharských bábkových divadiel - Stará Zagora

24. - 29. septembra 1984
4. bábkárska Bystrica
J. Uličianský Radúz a Ľudmila
J. Uličianský Janko Pipora
J. Uličianský - Cena za autorsko-dramaturgické úsilie o pôvodnú tvorbu

23. 8. 29. 8. 1984
PIF - medunarodni festival kazališta lutaka
Zagreb - Velika Gorica - Sisak
J. Uličianský: Joško Papar - Janko Pipora
Unua premio
Hlavná cena festivalu

16. - 21. 6. 1984
Skupova Plzeň ´84
J. Uličianský: Janko Pipora

18. 1. - 22. 1. 1984
X. svidnícky divadelný festival
V. Petrov: Biela rozprávka
Plaketa Za rozvoj mesta Svidník

december 1983
XXIII. festival východoslovenských divadiel
Košice
J. Uličianský: Janko Pipora

1983
IX. svidnícky divadelný festival
J. Mokoš: Krása nevídaná

16. 20. 11. 1982
3. bábkárska Bystrica
G. Brajerová: Nič
K. Ondrejka - J. Uličianský: Zlatý vábnik
Ľ. Šárik - cena za dramaturgiu; J. Uličianský - za réžiu
J. Pogorielová - Dušová a A. Duša - za scénografiu
J. Filip - za hudbu

jún 1982
10. festival bábkových divadiel
Bialsko-Biala (Polsko)
G. Brajerová: Nič

3. 11. 1981
3. medzinárodný festival bábkových divadiel
Mistelbach - Rakúsko
P. I. Čajkovskij - B. Svatoň: Medovníkový princ

1981
Zlatý delfín - 5. medzinárodný festival bulharských bábkových hier
Bulharsko - Varna
Rada Moskovová: Kam ideš koník

3. - 8. 11. 1980
2. bábkárska Bystrica
K. Brožek: Vojny turecké

1981
VII. Svidnícky divadelný festival
J. Speranský: Krása nevídaná


24. - 27. 5. 1980
Skupova Plzeň ´80
C. Schröder: Pinocchiové dobrodružstvá

9. - 12. decembra 1979
20. Rokov BD
XVIII. festival východoslovenských divadiel - Košice
K. Bednář: Johanes doktor Faust

9. - 16. 8. 1979
8. medzinárodný festival v Monastire
Tunis
Monastir, Tunis, Ez-Zahra, Kairouan, Korba, Bizerta, Mahdia, Sus, Belveder
P. I. Čajkovskij - B. Svatoň: Medovníkový princ

1979
V. svidnícky divadelný festival
K. Brožek: Vojny turecké a iné

máj 1977
Der 21. Bochumer Figurentheater-Festwoche - NDR
P. I. Čajkovskij - B. Svatoň: Medovníkový princ

9. - 12.12. 1976
Festival východoslovenských divadiel
Š. Šmihla: Slncový kôň

14. - 17. 9. 1973
VII. festival východopoľských bábkovych divadiel
Rzeszów
P. I. Čajkovskij - B. Svatoň: Medovníkový princ

22. 10. 1972
6. medzinárodní setkání Esperantistů - Mělník
Gignolové trampoty

30. 9. - 7. 10. 1972
V. medunarodni festival kazališta lutaka (Zagreb - Sisak)
5. pupteatra internacia festivalo (Zagreb - Sisak)
Gignolové trampoty (Guignol u neprilici) - Travivajo de Guignol
1. Cena detského diváka

2. 6. 1972
Dni košickej kultúry v Starej Zagore
Bulharsko
Gignolové trampoty

4. 11. 10. 1970
III. medunarodni festival lutkarskich kazališta
na Esperantu - Zagreb - Sisak
III. medzinárodný festival bábkových divadiel
hrajúcich v Esperante - Záhreb - Sisak
N. Casianová - R. Dvorský: Zvedavý sloník

12. - 16. 6. 1970
Bábkárska Žilina
J. Štítnická: O Kalifovi bocianovi a princezne sove

3. - 9. 10. 1969
II. medunarodni festival lutkarskich kazališta
na Esperantu - Zagreb
II. medzinárodný festival bábkových divadiel
hrajúcich v Esperante - Záhreb
J. V. Pleva: Budulínček

27. 10. 1968
VIII. festival východoslovenských divadiel
Košice
Princezná s dlhým nosom

2. - 7. 10. 1966
VI. festival východoslovenských divadiel
Košice
J. Wilkowsky: Macko Ťapko
Anna Jokelová - cena za herecký výkon

18. - 25. 9. 1965
V. festival východoslovenských divadiel
Košice
K. Brožek: Snehová kráľovná

29. 9. - 4. 10. 1964
I. celoslovenská prehliadka profesionálnych bábkových divadiel
Košice
J. Štítnická: Rozprávka z kolotoča

21. - 28. 10. 1962
III. festival východoslovenských divadiel
Košice
M. Pavlík: Šibal Zažmúročko