Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA a.s. sa stala novým partnerom Bábkového divadla v Košiciach. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so silným partnerom, ktorý podporuje mnohé kultúrne a športové organizácie na Slovensku. STABILITA je dlhoročným partnerom najúspešnejšieho slovenského ženského basketbalového družstva Good Angels Košice a podieľa sa aj na rozvoji basketbalovej akadémie pre mladé športové talenty Young Angels Academy. Činnosťou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov, vytváraných z príspevkov zamestnávateľov a z príspevkov účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia. Pre viac informácií o spoločnosti STABILITA pozri jej webovú stránku www.stabilita.sk.

V januári 2018 oslavuje doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA okrúhle výročie 20 rokov od svojho založenia. Tešíme sa, že pri tejto príležitosti sa jej vedenie rozhodlo podporiť ďalšiu kultúrnu inštitúciu v Košiciach, Bábkové divadlo. Považujeme za česť spojiť naše meno so spoločnosťou, ktorá si kladie za cieľ dlhodobo podporovať kultúrne a športové organizácie v Košiciach a inšpiruje aj ďalšie subjekty k tejto forme lokálpatriotizmu. Na fotografii pri podpise zmluvy zľava: Peter Gregor, predseda predstavenstva spoločnosti STABILITA, Pavol Hrehorčák, riaditeľ Bábkového divadla v Košiciach a Marián Melichárek, podpredseda predstavenstva spoločnosti STABILITA.