Bábkové divadlo v Košiciach oznamuje uvoľnenie pracovného miesta na pozícii Samostatný referent personálno-mzdovej agendy a správy majetku s nástupom od 1. júna 2018. Základné požadované kvalifikačné a odborné predpoklady sú:

  • úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ekonomického smeru
  • prax v oblasti  PaM  3 roky
  • ovládanie práce s PC – Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Internet)
  • prax v oblasti personálnej práce
  • ovládanie programu WinPAM personalistika a mzdy (IVES)
  • prax v oblasti mzdovej agendy
  • doklad o absolvovaní školenia o ochrane osobných údajov – legislatíva 2018
  • doklad zodpovedná osoba (zákon o OOÚ)
  • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť

Kompletný prehľad požadovaných predpokladov a požiadaviek, náplň práce a platové ohodnotenie nájdete tu: Oznam_referent_PaM
Žiadosť o prijatie do zamestnania a všetky požadované doklady posielajte e-mailom na adresu frydkova@bdke.sk alebo na poštovú adresu Bábkové divadlo v Košiciach, Tajovského 4, 04001 Košice. Uzávierka prijatia žiadostí je 31. mája 2018. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.