V priestoroch átria Bábkového divadla v Košiciach (Ostrov kultúry – Otvorená zóna 3) na Tajovského 4 sme aj v máji 2018 predstavili záujemcom minivýstavu “Svet bábok”. Ide o výstavu vybraných bábok z depozitu Bábkového divadla v Košiciach umiestnených v sklenených vitrínach v exteriéri. Výstava sa uskutočnila v nasledovných termínoch: 2.5. – 5.5. od 8:00 do 15:00 (40 návštevníkov), 6.5. od 16:00 do 17:00 (30 návštevníkov), 7.5. a 11.5. od 8:00 do 15:00 (21 návštevníkov), 14.5. – 18.5. od 8:00 do 15:00 (15 návštevníkov), 21.5. – 25.5. od 8:00 do 15:00 (72 návštevníkov) a 28.5. – 31.5. (32 návštevníkov).