Bábkové divadlo v Košiciach nadviazalo spoluprácu s poľským divadlom Baj z Varšavy, ktoré pripravuje jesenné turné po krajinách Vyšegrádskej štvorky. Dňa 3. októbra 2018 o 9:00 a 11:00 odohrá na pôde divadla Thália inscenáciu Ak nevyrozprávaš, kto sa dozvie?, s ktorou žne úspechy doma i v zahraničí. Vážne a ťažké témy vojny, holokaustu, koncentračných táborov a všadeprítomnej smrti sú podané citlivou a prístupnou formou, vhodnou pre deti od 10 rokov. Divadelné predstavenie bude v poľštine so slovenskými titulkami. Inscenáciu odporúčame pre druhý stupeň základných škôl, keďže môže pomôcť pri výučbe dejín 20. storočia a najmä druhej svetovej vojny. Ponúkame ho školám úplne zadarmo ako náš darček za dlhodobú spoluprácu a priazeň. Pedagógovia môžu nahlasovať záujem o predstavenie na tel. čísle 0948 788 008 alebo osobne v pokladni Bábkového divadla v Košiciach.

„Financované z prostriedkov Ministerstva kultúry a národného dedičstva (MKiDN) v rámci viacročného programu NEZÁVISLÁ (NIEPODLEGŁA, 2017 – 2021), v rámci grantu Inštitútu Adama Mickiewicza „Kultúrne mosty”.