Vedenie Bábkového divadla v Košiciach sa rozhodlo prispieť k rozvíjaniu umeleckých zručností potenciálnych mladých hercov vytvorením Detskej bábkovej dramatickej družiny pri BDK. Vo štvrtok 8. novembra sa k tomu uskutočnila tlačová beseda, na ktorej umelecký šéf divadla Ivan Sogel predstavil prítomným novinárom zmysel celého projektu. Ten tkvie v tom, podchytiť talentované deti vo veku 7 – 14 rokov a poskytnúť im možnosť tvorivo umelecky sa realizovať pod vedením divadelných pedagógov a skúsených hercov v jedinom profesionálnom bábkovom divadle na východnom Slovensku. Deti, ktoré vynikajú v niektorom z múzických umení a budú odborne vedené v ich rozvíjaní a zdokonaľovaní, budú mať zároveň väčšiu šancu uspieť na konzervatóriách a neskôr na vysokých školách umeleckého zamerania. Dôvodom otvorenia Detskej bábkovej dramatickej družiny je aj naliehavá potreba poskytnúť priestor a odborné vedenie pri výchove novej generácie mladých ľudí, ktorí budú chcieť robiť divadlo a budú mať k nemu pozitívny vzťah od útleho veku. Vedúcou Detskej bábkovej dramatickej družiny bude divadelná pedagogička a absolventka pražskej DAMU MgA., Mgr. Marica Harčaríková, ktorá v súčasnosti vyučuje aj na súkromnom konzervatóriu v Prešove. Súčasťou vzdelávacieho procesu budú pravidelné workshopy a divadelné dielne, určené aj pre verejnosť. Popri divadelnej činnosti sa u detí budú rozvíjať aj ďalšie umelecké vlohy, najmä spev, hra na hudobnom nástroji a tanec. Konkurz na členov Detskej bábkovej dramatickej družiny sa uskutoční dňa 14.11.2018 (streda) od 15:00 v priestoroch bábkovej sály na Alžbetinej 38 v Košiciach. Deti by si mali pripraviť prednes krátkeho prozaického alebo poetického textu. Ak ovládajú hru na hudobný nástroj, môžu si ho zobrať so sebou. Členov poroty určite poteší aj spevácky výkon. Konkurz potrvá do 17:00 a rodičia môžu na svoje deti počkať priamo v sále.

Marica Harčaríková v rozhovore s redaktorkou RTVS