Vedenie Bábkového divadla v Košiciach sa rozhodlo prispieť k rozvíjaniu umeleckých zručností potenciálnych mladých hercov vytvorením Detskej bábkovej dramatickej družiny pri BDK. Vo štvrtok 8. novembra sa k tomu uskutočnila tlačová beseda, na ktorej umelecký šéf divadla Ivan Sogel predstavil prítomným novinárom zmysel celého projektu. Ten tkvie v tom, podchytiť talentované deti vo veku 7 – 14 rokov a poskytnúť im možnosť tvorivo umelecky sa realizovať pod vedením divadelných pedagógov a skúsených hercov v jedinom profesionálnom bábkovom divadle na východnom Slovensku. Deti, ktoré vynikajú v niektorom z múzických umení a budú odborne vedené v ich rozvíjaní a zdokonaľovaní, budú mať zároveň väčšiu šancu uspieť na konzervatóriách a neskôr na vysokých školách umeleckého zamerania. Dôvodom otvorenia Detskej bábkovej dramatickej družiny je aj naliehavá potreba poskytnúť priestor a odborné vedenie pri výchove novej generácie mladých ľudí, ktorí budú chcieť robiť divadlo a budú mať k nemu pozitívny vzťah od útleho veku. Vedúcou Detskej bábkovej dramatickej družiny bude divadelná pedagogička a absolventka pražskej DAMU MgA., Mgr. Marica Harčaríková, ktorá v súčasnosti vyučuje aj na súkromnom konzervatóriu v Prešove. Súčasťou vzdelávacieho procesu budú pravidelné workshopy a divadelné dielne, určené aj pre verejnosť. Popri divadelnej činnosti sa u detí budú rozvíjať aj ďalšie umelecké vlohy, najmä spev, hra na hudobnom nástroji a tanec. Konkurz na členov Detskej bábkovej dramatickej družiny sa uskutoční dňa 14.11.2018 (streda) od 15:00 v priestoroch scény Jorik na Tajovského 4 v Košiciach.

Marica Harčaríková v rozhovore s redaktorkou RTVS