V priestoroch átria Bábkového divadla v Košiciach (Ostrov kultúry – Otvorená zóna 3) na Tajovského 4 sme aj v septembri 2018 predstavili záujemcom minivýstavu “Svet bábok”. Ide o výstavu vybraných bábok z depozitu Bábkového divadla v Košiciach umiestnených v sklenených vitrínach v exteriéri. Výstava sa uskutočnila v nasledovných termínoch: 3.9. – 7.9. od 8:00 do 15:00 (15 návštevníkov), 10.9. – 14.9. od 8:00 do 15:00 (10 návštevníkov), 17.9. – 21.9. od 8:00 do 15:00 (69 návštevníkov), 24.9. – 28.9. od 8:00 do 15:00 (31 návštevníkov).