Bábkové divadlo v Košiciach v spolupráci s Občianskym združením pri Bábkovom divadle v Košiciach pripravuje 7. ročník Dní bábkového divadla a hier pre rodiny – VIRVAR. Uskutoční sa v dňoch 6. – 9. júna 2019 v Košiciach.

Dramaturgia festivalu sa zameriava na zaujímavé a podnetné divadelné produkcie, v ktorých zohráva dôležitú úlohu bábka, respektíve produkcie, kde sa využívajú bábkové postupy a prostriedky vlastné bábkovému divadlu. Festival VIRVAR je prioritne zameraný na detského diváka a rodiny s deťmi, ale môžu sa na ňom objaviť aj závažnejšie témy, ktoré sú určené mládeži a dospelým.

Ak ste divadlom, či divadelnou skupinou s malým počtom účinkujúcich, ktoré sa venuje najmä tvorbe pre deti a máte v repertoári zaujímavú inscenáciu, budeme radi, keď nám svoju ponuku pošlete na e-mail: virvarkosice@gmail.com do 28. februára 2019.

Inscenácie vyberá dramaturgická rada festivalu. Do 2. apríla 2019 vám oznámime, či sme vašu hru zaradili do programovej skladby festivalu VIRVAR 2019.

Tešíme sa na vaše ponuky.

 

Dramaturgia festivalu VIRVAR