Milí priatelia, diváci a priaznivci Bábkového divadla v Košiciach! Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach (OZ) si dovoľuje uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2018. Aj vďaka Vašej doterajšej podpore sa nám podarilo zaradiť do repertoáru  nové bábkové inscenácie, na ktoré Vás srdečne pozývame. V termíne 6. – 9. júna 2019 pre Vás chystáme obľúbený festival Dni bábkového divadla a hier pre rodiny VIRVAR. Pomoc sponzorov a dobrých ľudí milujúcich divadlo je pre nás nesmierne dôležitá, bez Vašich darov by sa mnoho z našich plánov nepodarilo zrealizovať. Preto keď sa budete rozhodovať, komu venujete 2 % z Vašich daní, spomeňte si aj na Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach. Jeho činnosť úzko súvisí s Bábkovým divadlom, ktoré podporuje a organizuje aj festival VIRVAR. Za akúkoľvek finančnú pomoc Vám veľmi pekne ďakujeme.
Link na stiahnutie potrebných tlačív a postup ich vyplnenia: https://www.bdke.sk/o-divadle/2-z-dane/