Dňa 21. 1. 2019 sa v priestoroch scény Jorik (OK – OZ 3, Tajovského 4) uskutočnila beseda k rozvoju košickej mládeže, ktorú zorganizovala Harmonia Cassoviensis, n. o. Beseda prebiehala od 18:00 do 20:00 a zúčastnilo sa jej 24 ľudí.