V priestoroch átria Bábkového divadla v Košiciach (Ostrov kultúry – Otvorená zóna 3) na Tajovského 4 sme aj v januári 2019 predstavili záujemcom minivýstavu “svet bábok”. Ide o výstavu vybraných bábok z depozitu Bábkového divadla v Košiciach umiestnených v sklenených vitrínach v exteriéri. Výstava sa uskutočnila v nasledovných termínoch: 2.1. – 4.1. od 8:00 do 15:00 (15 návštevníkov), 7. – 11.1. od 8:00 do 15:00 (53 návštevníkov), 14.1. – 18.1. od 8:00 do 15:00 (0 návštevníkov), 28.1. – 31.1. od 8:00 do 15:00 (53 návštevníkov).