V priestoroch átria Bábkového divadla v Košiciach (Ostrov kultúry – Otvorená zóna 3) na Tajovského 4 sme aj vo februári 2019 predstavili záujemcom minivýstavu “svet bábok”. Ide o výstavu vybraných bábok z depozitu Bábkového divadla v Košiciach umiestnených v sklenených vitrínach v exteriéri. Výstava sa uskutočnila v nasledovných termínoch: 1.2. od 8:00 – 15:00 (21 ľudí), 7.2. – 8.2. od 8:00 – 15:00 (15 účastníkov), 11.2. – 15.2. od 8:00 – 15:00 (45 ľudí), 18.2. – 22.2. od 8:00 do 15:00 (23 ľudí), 25.2. – 28.2. od 8:00 do 15:00 (35 ľudí).