V priestoroch átria Bábkového divadla v Košiciach (Ostrov kultúry – Otvorená zóna 3) na Tajovského 4 sme aj v marci 2019 predstavili záujemcom minivýstavu “svet bábok”. Ide o výstavu vybraných bábok z depozitu Bábkového divadla v Košiciach umiestnených v sklenených vitrínach v exteriéri. Výstava sa uskutočnila v nasledovných termínoch: 1.3. od 8:00 – 15:00 (3 ľudia), 4.3. – 8.3. od 8:00 – 15:00 (37 ľudí), 11.3. – 15.3. od 8:00 – 15:00 (32 ľudí), 18.3. – 22.3. od 8:00 do 15:00 (48 ľudí), 25.3. – 28.3. od 8:00 do 15:00 (42 ľudí).