V priestoroch átria Bábkového divadla v Košiciach (Ostrov kultúry – Otvorená zóna 3) na Tajovského 4 sme aj v apríli 2019 predstavili záujemcom minivýstavu “Svet bábok”. Ide o výstavu vybraných bábok z depozitu Bábkového divadla v Košiciach umiestnených v sklenených vitrínach v exteriéri. Výstava sa uskutočnila v nasledovných termínoch: 1.4. – 5.4. od 8:00 do 15:00 (107 ľudí), 8.4. – 12.4. od 8:00 do 15:00 (164 ľudí), 15.4. – 18.4. od 8:00 do 15:00 (12 ľudí), 24.4. – 26.4. od 8:00 do 15:00 (13 návštevníkov), 29.4. – 30.4. od 8:00 do 15:00 (30 návštevníkov).