Na scéne Jorik (OK – OZ3, Tajovského 4) dávame pravidelne priestor aj hosťujúcim umeleckým súborom, aby sme obohatili ponuku divadelných predstavení v našom meste. Dňa 7.4.2019 o 19:00 sme uviedli s podporou Poľského klubu hudobno-dramatické predstavenie Porucha v podaní divadla Patchwork. Divadelná hra popisovala deň zo života cestujúcich rôznych národností a prišlo si ju pozrieť 28 divákov.