V dňoch 6.6. – 9.6.2019 prebiehal už VII. ročník medzinárodného festivalu Virvar – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny. V priestoroch scény Jorik (OK – OZ 3) na Tajovského 4 sa konal Virvarland, obľúbený svet hier a súťaží pre malých i veľkých. Virvarland bol otvorený od 9:00 do 18:00. Počas štyroch dní trvania festivalu Virvar ho navštívilo spolu až 5000 ľudí.