Milí priatelia, najväčšia udalosť divadelnej sezóny klope na dvere. Už vo štvrtok 3. septembra sa otvoria brány obľúbeného festivalu Virvar – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny. Kvôli pandémii nového koronavírusu bude podujatie prebiehať za prísnych hygienických opatrení, presne podľa nariadení hlavného hygienika SR. Vstup do priestorov bude povolený len s rúškom (aj v prípade detských návštevníkov), pri vstupe ale aj v priestoroch divadla bude umiestnená dezinfekcia. V bábkovej sále na Alžbetinej bude kapacita limitovaná na 51 divákov, v átriu divadla bude môcť predstavenia sledovať najviac 100 návštevníkov. Maximálny počet osôb nachádzajúcich sa naraz v priestoroch divadla je 500 ľudí. Všetkých vás prosíme, pripravte sa na tieto hygienické opatrenia, ktoré bolo nutné pripraviť, aby sme vôbec mohli festival uskutočniť. Aj o týchto zmenách sme informovali novinárov na tlačovej konferencii. Podrobne sme predstavili program jednotlivých festivalových dní, pozvané divadlá, ale aj zaujímavé podujatia zo sprievodného programu Virvaru. Keďže festival má už niekoľko rokov aj charitatívny rozmer, chceme pomoc chudobným a sociálne slabším rozšíriť aj o spoluprácu s organizáciou Úsmev ako dar. Na divadelné predstavenia pozveme aj klientské rodiny Úsmevu ako dar, pre ktoré je často nemožné dopriať deťom akýkoľvek kultúrny zážitok z dôvodu ťažkej finančnej situácie. Na tlačovej konferencii diskutovali zľava Ivan Sogel (riaditeľ festivalu Virvar), Pavol Hrehorčák (riaditeľ Bábkového divadla v Košiciach) a Radoslav Dráb (manažér Úsmev ako dar pre východné Slovensko).