Milí priatelia, na základe hygienických opatrení pri hromadných podujatiach nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR sme boli nútení urobiť zmeny v našich predstaveniach. Škôlky a školy majú od svojich zriaďovateľov odporúčanie neopúšťať priestory a nezúčastňovať sa hromadných podujatí. Rozhodli sme sa pripraviť schému nových hracích dní, ktoré by boli určené len vám. Celý októbrový program prejde zmenou. Po novom budeme hrať v stredu o 10:00, v sobotu o 10:00 a v nedeľu o 14:30 a 16:30. V stredu 7. októbra o 10:00 si vychutnáte Janko Hraško a iné hraškoviny, v sobotu 10. októbra o 10:00 Filipko a ježibaba a v nedeľu 11. októbra o 14:30 a 16:30 Valibuk a Laktibrada. Kým môžeme, tak chceme robiť to, čo vieme najlepšie – hrať pre radosť vás a vašich detí:) Tešíme sa na vás!