V jesennej časti prebiehajúcej divadelnej sezóny 2021/2022 sa Bábkové divadlo v Košiciach stalo úspešným riešiteľom projektu Bábky bez hraníc, akronym projektu: BBH_HUSK. Zmyslom projektu je v družbe s maďarským partnerom predstaviť zaujímavé lokality na slovensko-maďarskom pohraničí prostredníctvom umeleckej produkcie. Bábkové divadlo v Košiciach nadviazalo spoluprácu s Miskolci Kortárs Művészeti Alapítvány (Miskolc) a slovenským občianskym združením Smart art. Výstupom projektu je desať televíznych bábkových večerníčkov s názvom Knihomoľ a Knihomoľka, podtitul Príbehy z knižnice, pričom päť sa odohráva v Košickom kraji a päť na území severného Maďarska. Rozprávky sú koncipované ako moderné večerníčky. Prostredníctvom rozprávok sa deti dozvedia zaujímavosti o lokalitách, ležiacich na juhu Košického kraja: Silická planina, obec Kečovo, Slanský hrad, obec Skároš a obec Debraď. Ku každej lokalite naši scenáristi vymysleli zaujímavý príbeh, ktorý čerpá z miestnych starobylých povestí a legiend. Umelecké dielne BDK vytvorili milé bábky Knihomoľa a Knihomoľku a pretvorili priestor javiska v bábkovej sále na starú knižnicu plnú zaprášených kníh. Hlavnou postavou seriálu je Knihovník, ktorého stvárnili Miroslav Kolbašský a Peter Creek Orgován. Uhádnete, koho sme zachytili na snímke z nášho televízneho štúdia? Skrýva sa pod klobúkom Miro alebo Peťo?

Projekt podporil Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Hlavným cieľom projektu je podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

“Obsah tejto správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.”

http://www.viacarpatia-spf.eu

https://www.skhu.eu/