Vážení návštevníci,

s ľútosťou Vám musíme oznámiť, že Bábkové divadlo v Košiciach nebude od 14. októbra 2022 (vrátane) prijímať kultúrne poukazy od fyzických i právnických osôb. Ohľadom preplácania kultúrnych poukazov v kalendárnom roku 2022 panuje aktuálne veľká neistota a kultúrne inštitúcie na celom Slovensku dostávajú v tomto smere množstvo protichodných informácií. Keďže podmienky preplácania poukazov sa menia doslova z týždňa na týždeň, Bábkové divadlo v Košiciach sa rozhodlo prijímanie kultúrnych poukazov pozastaviť. Od 14. októbra 2022 bude možné za návštevu našich predstavení platiť len v hotovosti a platobnou kartou. Všetkým dotknutým subjektom sa ospravedlňujeme, je nám to úprimne ľúto. Ďakujeme za porozumenie.