Milí diváci, Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach si dovoľuje uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za kalendárny rok 2022. Vďaka Vašej doterajšej podpore sa nám podarilo zaradiť do repertoáru ďalšie nové tituly, ktoré doplnili bohatú paletu inscenácií pre najmenších. V júni pre Vás chystáme obľúbený festival VIRVAR – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny, keďže v tejto tradícii nás nezastavila ani pandémia covid-19, ani inflácia, ani energetická kríza, ani vojna. Pomoc sponzorov, partnerov, významných spoločností a všetkých dobrých ľudí milujúcich divadlo je pre nás nesmierne dôležitá, bez Vašich darov by sa mnoho z našich plánov nepodarilo zrealizovať v takej podobe, forme a rozsahu. Preto keď sa budete rozhodovať, komu venujete 2 % z Vašich daní, spomeňte si aj na hercov Bábkového divadla. Sú tu pre Vás a pre Vaše deti, ktorým pravidelne vyčarujú úsmev na tvári a pripravia nezabudnuteľné chvíle. Ďakujeme.

Postup nájdete na našej stránke: https://www.bdke.sk/o-divadle/2-z-dane/