Názov projektu: Bábky bez hraníc

Hlavný cieľ projektu: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Názov partnera: Bábkové divadlo v Košiciach

Rozpočet partnera: 34 448,05 EUR

Začiatok realizácie projektu: 15.7.2021

Ukončenie realizácie projektu: 31.12.2021

Zmluva_o poskytnutí finančných prostriedkov

“Obsah tejto stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.”

http://www.viacarpatia-spf.eu

https://www.skhu.eu/