Novinky

/Novinky

Appeal for foreign theatres

Puppet Theatre in Košice and Civic Association at Puppet Theatre in Košice organizes 7th volume of Days of Puppet Theatre and Performances for Families – VIRVAR. It will be held in Košice, 6th – 9th  June 2019. Dramaturgy of festival is concentrating on interesting theatre productions, in which dominates puppets. Important for us are theatre productions using puppet techniques and ways symptomatic for puppet theatre. Festival VIRVAR is concentrating on kids and families, but it is possible to enrich the program with some important topics, which are primarily intended to young and adults. If you are theatre, or theater company [...]

12.12 2018|

Výzva pre divadelné súbory

Bábkové divadlo v Košiciach v spolupráci s Občianskym združením pri Bábkovom divadle v Košiciach pripravuje 7. ročník Dní bábkového divadla a hier pre rodiny – VIRVAR. Uskutoční sa v dňoch 6. - 9. júna 2019 v Košiciach. Dramaturgia festivalu sa zameriava na zaujímavé a podnetné divadelné produkcie, v ktorých zohráva dôležitú úlohu bábka, respektíve produkcie, kde sa využívajú bábkové postupy a prostriedky vlastné bábkovému divadlu. Festival VIRVAR je prioritne zameraný na detského diváka a rodiny s deťmi, ale môžu sa na ňom objaviť aj závažnejšie témy, ktoré sú určené mládeži a dospelým. Ak ste divadlom, či divadelnou skupinou s malým [...]

12.12 2018|

Získali sme ceny Slovenského literárneho fondu

Aj tento rok udeľoval Slovenský literárny fond  - výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia Ceny a Prémie za pozoruhodné výkony vysokého umeleckého majstrovstva. Sme radi, že ocenenie získali aj členovia umeleckého súboru Bábkového divadla v Košiciach za tvorivé činy v divadelnej sezóne 2017/2018. Prémiu Slovenského literárneho fondu v oblasti divadla získali: Erika Orgován Molnárová za vytvorenie postavy dojky Angeliky v hre Williama Shakespeara Romeo & Juliet. Miroslav Kolbašský za vytvorenie postavy kapitána Vykuka v hre Petra Palika Hľadá sa snehuliak! s prihliadnutím na postavu mnícha Lorenza v hre Williama Shakespeara Romeo & Juliet. Jana [...]

10.12 2018|

Posledný kalendárny mesiac nabitý rozprávkami

December je v našom divadle už tradične najsilnejším mesiacom v počte odohraných predstavení. Čakajú nás mikulášske nádielky pre partnerov, firmy, školské kluby a k tomu zvýšený záujem materských i základných škôl. Pred vianočnými sviatkami nás navštívi vždy najviac školákov a my hráme, hráme a ideme dušu vypustiť:) Ale zároveň sa tešíme a sme vďační za taký veľký záujem o našu tvorbu. V decembri sme sa rozhodli častejšie rotovať zimnú rozprávku Hľadá sa snehuliak!, ktorá patrí k tomu najlepšiemu i najvtipnejšiemu v repertoári. Hráme ju na Mikuláša aj tesne po Vianociach. Aj druhé dielo režiséra Petra Palika - Guľko Bombuľko - [...]

28.11 2018|

Slovenská premiéra monodrámy Bez života

Bábkové divadlo v Košiciach v spolupráci s Divadlom Thália uvedie slovenskú premiéru monodrámy autora Jánosa Háya s názvom Bez života (v maďarčine A Halottember), v ktorej sa predstaví herečka Anikó Varga. Prvá premiéra sa uskutoční dňa 12. decembra 2018 o 19:00 v bábkovej sále divadla na Alžbetinej 38. Druhá premiéra bude na programe na tom istom mieste a v tom istom čase 13. decembra. János Háy sa v diele zaoberá príbehom ženy, ktorá prišla o partnera, s ktorým chcela stráviť celý život. Ten sa jej teraz rozsypal ako domček z karát a ju čaká ťažký každodenný boj s trápením, smútkom [...]

26.11 2018|

Konkurz do Detskej bábkovej dramatickej družiny!

Vedenie Bábkového divadla v Košiciach sa rozhodlo prispieť k rozvíjaniu umeleckých zručností potenciálnych mladých hercov vytvorením Detskej bábkovej dramatickej družiny pri BDK. Vo štvrtok 8. novembra sa k tomu uskutočnila tlačová beseda, na ktorej umelecký šéf divadla Ivan Sogel predstavil prítomným novinárom zmysel celého projektu. Ten tkvie v tom, podchytiť talentované deti vo veku 7 – 14 rokov a poskytnúť im možnosť tvorivo umelecky sa realizovať pod vedením divadelných pedagógov a skúsených hercov v jedinom profesionálnom bábkovom divadle na východnom Slovensku. Deti, ktoré vynikajú v niektorom z múzických umení a budú odborne vedené v ich rozvíjaní a zdokonaľovaní, budú mať zároveň väčšiu šancu uspieť na konzervatóriách a neskôr na vysokých školách umeleckého [...]

08.11 2018|