Ostrov kultúry

//Ostrov kultúry

Romeo a Juliet

V mesiaci január 2018 sme odohrali ďalšie predstavenia činohernej inscenácie Romeo a Juliet, na ktorej sa podieľali aj členovia skupiny No Name. Inscenáciu sme uviedli na scéne JORIK (OK - OZ 3, Tajovského 4) v nasledovných termínoch: 18. 1. o 19:00 (53 ľudí) a 25. 1. o 19:00 (43 ľudí).

14.02 2018|

Minivýstava “Svet bábok”

V priestoroch átria Bábkového divadla v Košiciach (Ostrov kultúry - Otvorená zóna 3) na Tajovského 4 sme aj v januári 2018 predstavili záujemcom minivýstavu "Svet bábok". Ide o výstavu vybraných bábok z depozitu Bábkového divadla v Košiciach umiestnených v sklenených vitrínach v exteriéri. Výstava sa uskutočnila v nasledovných termínoch: 8. - 12. 1. od 8:00 do 15:00 (15 návštevníkov), 15. 1. - 19. 1. od 8:00 do 15:00 (53 návštevníkov), 22. - 26. 1. od 8:00 do 15:00 (50 návštevníkov), 29. - 31. 1. od 8:00 do 15:00 (150 návštevníkov).

14.02 2018|

Minivýstava “Svet bábok”

V priestoroch átria Bábkového divadla v Košiciach (Ostrov kultúry - Otvorená zóna 3) na Tajovského 4 sme aj v decembri 2017 predstavili záujemcom minivýstavu "Svet bábok". Ide o výstavu vybraných bábok z depozitu Bábkového divadla v Košiciach umiestnených vo vitrínach v exteriéri. Výstava sa uskutočnila v nasledovných termínoch: 1. - 8. 12. od 9:00 do 15:00 (204 návštevníkov), 10. 12. od 14:00 do 17:00 (80 návštevníkov), 11. - 15. 12. od 8:00 do 15:00 (160 návštevníkov), 18. - 21. 12. od 8:00 do 15:00 (25 návštevníkov) a 27. - 29. 11. od 8:00 do 15:00 (123 návštevníkov).

10.01 2018|

Romeo a Juliet

V mesiaci december 2017 sme odohrali ďalšie predstavenia činohernej inscenácie Romeo a Juliet, na ktorej sa podieľali aj členovia skupiny No Name. Inscenáciu sme uviedli v nasledovných termínoch: 14. 12. o 9:00 (78 ľudí), 14. 12. o 19:00 (82 ľudí), 27. 12. o 19:00 (86 ľudí).

10.01 2018|