Project Description

Kata Csató: ŠIBALKA PAULI

Vďaka dobrodružnému putovaniu zajačice Pauli detský divák spozná pojmy ako súrodenecká láska, sloboda, nezávislosť, samota a zodpovednosť.

Je dôležité, aby sa aj k deťom vo veku okolo 3 rokov dostávala kvalitná kultúra. Chceme, aby na otázky týkajúce sa ich problémov, ako napr. vzťah súrodencov, klamstvo, skutočné a vnímané zlo, zodpovednosť, pomoc a pochvala mohli nájsť odpovede na javisku. V našej inscenácii vďaka dobrodružnému putovaniu zajačice Pauli detský divák spozná pojmy ako súrodenecká láska, sloboda, nezávislosť, samota a zodpovednosť. Scenár hry Šibalka Pauli je v príbehovej časti o súrodeneckej, či materskej láske, ale súčasne odkrýva aj podstatu dobrých skutkov a mravného profilu, ­ ak sa dokážeme k svojim činom priznať. Rodina šibalky Pauli má umelecký potenciál pritiahnuť deti bližšie k divadlu emotívnym precítením a identifikáciou s problémami hrdinky, ktorá pred ich očami rastie a dospieva. Veríme, že napriek absencii slov na javisku, bude tento jedinečný príbeh provokovať rovnako k diskusii, ako aj k porozumeniu. Na svoje si prídu nielen deti od 3 do 6 rokov, ale aj ich starší súrodenci a tiež rodičia a starí rodičia s detskou dušou.

Nechcené zavinenia drobných nehôd, ktoré spôsobí malá zajačica Pauli, vyznievajú v očiach súrodencov ako schválnosti. Pauli je nezbedná zajačica ako spontánne hrajúce sa dieťa, ktoré nechtiac rozbije hračky súrodencov Liny a Maxa. Nedorozumením zje aj jedlo prichystané mamou pre všetkých. Vzniká tak obraz zajačice, ktorá úmyselne poškodzuje veci iných a spôsobuje im bolesť. Mama ju napomína. Ale v situácii, kedy Lina rozbije tanier a nechce sa priznať ani ona, ani Max, padne vina na Pauli na princípe podobnosti znakov. Útek Pauli z domu je iba detský vzdor, ktorého hýbateľom je skutočnosť, že nevie presadiť svoju pravdu. Nakoniec sa však všetko vysvetlí…

Účinkujú: Beáta Dubielová, Miriama Ryšavá, Janka Štafurová, Andrej Sisák.

Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov. Non-verbálne predstavenie.

Dĺžka inscenácie je 40 minút.

„Túto divadelnú hru podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“

  • Scenár a réžia: Kata Csató

  • Dramaturgia: Ivan Sogel

  • Scénografia: Rita Bartal Kiss

  • Hudba: Bogdan Szczepański

  • Asistent réžie: Peter Creek Orgován

Galéria