NOVINKY

Každý rok udeľuje Slovenský literárny fond Ceny  a Prémie v oblasti divadla za tvorivé činy v predchádzajúcej sezóne. Sme radi, že Prémie za výborné herecké výkony v sezóne 2013/2014 získali aj herečky nášho divadla:

Beáta Dubielová za postavu Smrtky - Fortúny v hre Karla Brožka Karneval na popravisku,

Erika Molnárová za postavu Peronelly v hre Karla Brožka Karneval na popravisku,

Mariana Bódyová za postavu Kače a Herečky v hre Petronely Dušovej Čert a Kača.

Srdečne gratulujeme.


Prezentácia tvorby BDK doma aj v zahraničí.

Bábkové divadlo v Košiciach odprezentuje do konca roka 2014 svoju tvorbu aj na zájazdoch.
25. septembra sme už úspešne prezentovali našu tvorbu v rámci festivalu Bábkarská Bystrica 2014 inscenáciou O rytierovi bez koňa. V dňoch 3. a 4. 10. sme odohrali klasickú rozprávku Braček jelenček pred českým publikom v Plzni. A napokon ešte do konca roka navštívime s našimi predstaveniami mestá Kecskemét (Maďarsko) a Wroclaw (Poľsko).


Ukrajinské centrum Medzinárodnej únie bábkového divadla "UNIMA - Ukrajina" usporiadalo už 4.ročník ukrajinského festivalu bábkových divadiel "PREMIÉRY ROKA ". Festival sa uskutočnil v čase od 11. - 14.septembra 2014 v hlavnom meste Ukrajiny v Kyjeve. Tvorivý program festivalu zahŕňa najlepšie inscenácie ukrajinských profesionálnych bábkových divadiel , ktorých premiéry sa uskutočnili v divadelnej sezóne 2013/ 2014. Na festivale sa zúčastnilo množstvo bábkových divadiel z rôznych regiónov Ukrajiny. Veľmi nás teší a sme poctení, že do medzinárodnej poroty dostal pozvanie umelecký šéf nášho divadla Ivan Sogel, ktorý tak reprezentoval nielen naše divadlo, mesto Košice, Košický samosprávny kraj, ale celé Slovensko, pretože ostaní porotcovia boli z iných krajín.


Bábkové divadlo v Košiciach sa zapojilo do projektu So Slovnaftom do divadla. Viac informácií.Kniha Od Gulivera k Filipkovi v predaji v BDK.
Všetkým priaznivcom divadla ponúkame reprezentatívnu publikáciu Od Gulivera k Filipkovi, ktorá mapuje 50 rokov Bábkového divadla v Košiciach.


Nájdete nás aj na

 

Počas čakania na novú divadelnú sezónu si zatiaľ môžete vypočuť rozprávky v online rádiu.
 


 

 

 

Ostrov kultúry - otvorená zóna III - Bábkové divadlo v Košiciach

 

 KULTÚRNE ZARIADENIA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

 

Východoslovenské múzeum Košice

 

 

 

 

Spišské osvetové stredisko – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria 

 

Máte doma nepotrebné a vyradené vlnené svetre vo svetlých farbách? Prineste ich do Bábkového divadla v Košiciach a pomôžte tak pri tvorbe bábok do novopripravovanej inscenácie...

Za pomoc ďakuje Team BDK...

 


Po úspešných predstaveniach v Hradci Králové a Plzni potešilo košické bábkové divadlo deti aj v Maďarsku, kde v spolupráci s bábkovým divadlom Ciróka z Kecskmétu odohralo v pondelok predstavenie rozprávky Braček Jelenček.

Hosťovanie a prezentácia tvorby nášho divadla zviditeľnila bábkárske umenie východného Slovenska v zahraničí a na medzinárodnej úrovni v rámci projektu Esencia košickej bábkovej tvorby v Európe, ktorý vznikol vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a dotačného programu Pro Slovakia. Vďaka spolupráci s Generálnym konzulátom SR v Békešskej Čabe a spolupráci s Úradom Košického samosprávneho kraja Bábkové divadlo svoje hosťovanie v Maďarsku rozšírilo aj o jedno predstavenie v Békešskej Čabe.

 


Bábkové divadlo v Košiciach sa úspešne prezentovalo v českom meste Plzeň inscenáciou vychádzajúcou z ľudových tradícií Braček jelenček. Podujatie sa konalo v rámci projektu Esencia košickej bábkovej tvorby v Európe, ktoré sa uskutočňuje vďaka dotačnému programu PRO SLOVAKIA Ministerstva kultúry SR.

 


Snaží sa žiť v harmonii s prírodou a tolerovať všetko čo ho obklopuje. Jeho divadelné bábky poznajú deti po celom svete. Medailón o umeleckom rezbárovi Bábkového divadla v Košiciach Milovi Jarošovi.

Pozrite si reláciu RTVS (Ne)celebrity zo dňa 6. júna 2014.