Základné údaje

Bábkové divadlo v Košiciach
adresa:
Tajovského 4, 040 01 Košice
tel. sekretariát: 0907 951 822, tel. pokladňa: 0918 984 132, 0948 788 008

IČO: 31297811
DIČ: 2021454776
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK96 8180 0000 0070 0018 5422

Kontakty

Mgr. Lenka Papugová, PhD.
e-mail: lenka.papugova@bdke.sk

Sekretariát:
tel: 0907 951 822
e-mail: sekretariat@bdke.sk

Melánia Frýdková
vedúca ekonomického oddelenia
tel.: 0907 951 822
frydkova@bdke.sk

Iveta Klemová
referentka PaM a správy majetku
tel.: 0907 951 822
klemova@bdke.sk

Mgr. Ivan Sogel
riaditeľ festivalu Virvar
tel: 0907 945 250
sogelivan@gmail.com

Peter Creek Orgován
produkčný umeleckého súboru, herec
tel:  0907 152 323
orgovan@bdke.sk

Irena Sepešiová
prevádzkový referent
tel: 0948 788 008
sepesiova@bdke.sk

MVDr. Zuzana Szabová
manažér
bdke@bdke.sk

Michal Pjecha
vedúci javiskovej techniky
tel: 0948 348 656
pjecha@bdke.sk

Róbert Dubiel
vedúci umeleckých dielní
tel: 0948 680 499

Vrátna 58
tel: 0918 984 132, 0948 788 008
vstupenky@bdke.sk

Divadelná sála BDK
Alžbetina 38

Kde nás nájdete

BÁBKOVÁ SCÉNA

Divadelná sála Bábkového divadla v Košiciach sa nachádza na rohu Alžbetinej a Vrátnej ulice v centre Košíc na Alžbetinej 38. Pokladňa má vchod z Vrátnej 58.

RIADITEĽSTVO A SCÉNA JORIK

Riaditeľstvo a scéna Jorik sa nachádzajú na Tajovského 4.