ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

OZNAM O PRENÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU V DIVADLE (FEBRUÁR 2018):

Zámer na prenájom nebytového priestoru Bábkové divadlo

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou (§ 102, ods.4), zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. Q 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. Q. 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. Q 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. Q 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. Q 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. Q 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. Q 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. Q 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. Q 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. Q 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. Q 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. Q 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. Q 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III.Q 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. Q 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I._Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II._Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III._Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV._Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou nad 5000 eur za_I. Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou nad 5000 eur za_II. Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou nad 5000 eur za III. Q_2017

Súhrnná správa o zákazkách s hodnotou nad 5000 eur za IV. Q_2017

Plán VO_na rok 2018

 

Zverejňovanie zmlúv a faktúr (Od 1.1.2011 do 31.1.2011)

 

ZMLUVY

28. 1. 2011 Zmluva o pripojení

28. 1. 2011 Zmluva o pripojení

28. 1. 2011 Zmluva o pripojení

4. 2. 2011 Zmluva o pripojení

4. 2. 2011 Rámcová zmluva o poskytnutí osobitých podmienok

FAKTÚRY 

3. 1. 2011 Faktúra T com

4. 1. 2011 Faktúra za zrážkovú vodu

4. 1. 2011 Faktúra za zemný plyn

5. 1. 2011 Faktúra za vodné a stočné

5. 1. 2011 Faktúra za elektrinu

5. 1. 2011 Faktúra za ciachovanie tachografu

5. 1. 2011 Faktúra za odobraté stravné lístky

7. 1. 2011 Faktúra za výkon funkcie technika PO

10. 1. 2011 Faktúra za posypovú soľ

13. 1. 2011 Faktúra za vodné a stočné

13. 1. 2011 Faktúra za licenčné odmeny LITA

14. 1. 2011 Faktúra za zverejnenie programu

17. 1. 2011 Faktúra za osvetlenie garáže

21. 1. 2011 Faktúra za montáž signalizácie cúvania

21. 1. 2011 Platobný výmer za verejné priestranstvo

26. 1. 2011 Faktúra za prepravu

26. 1. 2011 Faktúra za plyn

26. 1. 2011 Faktúra za plyn

26. 1. 2011 Faktúra za mobilný telefón

26. 1. 2011 Faktúra za mobilný telefón

26. 1. 2011 Faktúra za mobilný telefón

26. 1. 2011 Faktúra za plexisklo

OBJEDNÁVKY

3. 1. 2011 Objednávka posypovú soľ

4. 1. 2011 Objednávka na ciachovanie tachografu

17. 1. 2011 Objednávka na zabudovanie radara na cúvanie

17. 1. 2011 Objednávka na autobus

21. 1. 2011 Objednávka na plexisklo

25. 1. 2011 Objednávka na autobus

26. 1. 2011 Objednávka na autobus

26. 1. 2011 Prihláška na školenie

28. 1. 2011 Objednávka na podrážkový krupón

 

Od 1. 2. 2011 uverejňujeme dodávateľské ZMLUVY na tejto stránke.

Od 22. 9. 2017 uverejňujeme OBJEDNÁVKY na tejto stránke.

Od 22. 9. 2017 uverejňujeme FAKTÚRY na tejto stránke.

Odberateľské a darovacie zmluvy:

19. 4. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

6. 5. 2011 Zmluva o prenájme priestorov

9. 5. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

10. 5. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

17. 5. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

23. 5. 2011 Zmluva o spolupráci

27. 5. 2011 Zmluva o prenájme priestorov

27. 5. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

2. 6. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

7. 6. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

9. 6. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

9. 6. 2011 Objednávka predstavenia

16. 6. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

14. 6. 2011 Objednávka predstavenia

21. 6. 2011 Zmluva o prenájme priestorov

28. 6. 2011 Zmluva o prenájme priestorov

25. 8. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

9. 9. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

13. 9. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

30. 9. 2011 Zmluva o nájme priestorov

30. 9. 2011 Zmluva o odohraní predstavenia

30. 9. 2011 Zmluva o spolupraci

31. 10. 2011 Zmluva o prenájme priestorov

8. 11. 2011 Zmluva o prenájme priestorov

6. 12. 2011 Zmluva o spolupráci

5. 3. 2012  Darovacia zmluva

26. 3. 2012  Zmluva o spolupráci

28. 3. 2012 Zmluva o spolupráci

13. 4. 2012 Zmluva o odohraní predstavenia

27. 4. 2012 Zmluva o nájme priestorov

7. 5. 2012 Zmluva o odohraní predstavenia

30. 5. 2012 Zmluva o nájme

2. 6. 2012 Zmluva o spolupráci

13. 6. 2012 Zmluva o spolupráci 19/2012

25. 6. 2012 Zmluva o spolupráci 20/2012

28. 6. 2012 Zmluva o prenájme

2. 7. 2012 Zmluva o nájme

24. 9. 2012 Zmluva o spolupráci

8. 10. 2012 Dodatok k zmluve o prenájme

(pôvodná zmluva)

23. 11. 2012 Zmluva o nájme

18. 1. 2013 Zmluva o nájme

31. 1. 2013 Darovacia zmluva

31. 1. 2013 Darovacia zmluva

31. 1. 2013 Dodatok k zmluve o prenájme č.2

7. 3. 2013 Zmluva o odohraní predstavenia

25. 3. 2013 Zmluva o odohraní predstavenia

10. 4. 2013 Darovacia zmluva

19. 4. 2013 Zmluva o odohraní predstavenia

26. 4. 2013 Zmluva o nájme

23. 5. 2013 Zmluva o odohraní predstavenia

29. 5. 2013 Zmluva o nájme

10. 6. 2013 Zmluva o nájme

20. 6. 2013 Zmluva o predstavení

20. 6. 2013 Zmluva o odohraní predstavenia

26. 6. 2013 Zmluva o spolupráci

17. 9. 2013 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia

30. 9. 2013 Zmluva o odohraní predstavenia

18. 10. 2013 Zmluva o nájme

19. 11. 2013 Zmluva o nájme

25. 11. 2013 Dodatok 02 k zmluve

5. 12. 2013 Dodatok k zmluve o nájme č.3

3. 4. 2014 Zmluva o nájme a prenájme nebytových priestorov

16. 4. 2014 Zmluva o nájme 02/2014

23. 4. 2014 Zmluva o nájme 04/2014

25. 4. 2014 Zmluva o odohraní predstavenia 01/2014

14. 5. 2014 Zmluva o nájme 03/2014

20. 5. 2014 Zmluva o odohraní predstavenia

26. 5. 2014 Zmluva o nájme

31. 7. 2014 Zmluva o spolupráci

27. 10. 2015 Zmluva o poskytnutí služieb Z201528892_Z

27. 10. 2015 Dodatok č.1 k  Z201528892_Z

4. 11. 2015 Kúpna zmluva – Kade ľahšie

9. 12. 2015 Dohoda

11. 1. 2016 Zmluva o spolupráci 2/16

22. 9. 2016 Obchodná zmluva 1394/2016

23.9.2016 Zmluva o spolupráci 21/2016

13. 1. 2017 Zmluva o spolupráci 2/2017

13. 1. 2017 Zmluva o spolupráci 3/2017

13. 1. 2017 Zmluva o spolupráci 4/2017

13. 1. 2017 Zmluva o spolupráci 5/2017

19. 9. 2017 Objednávky zverejňujeme na tejto stránke: https://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/kulturne/babkove-divadlo/bdke-objednavky.html

 


VÝROČNÉ SPRÁVY

Výročná správa 2007 (doc)

Prílohy k výročnej správe 2007:

Príloha č.1: Rozbor hospodárenia(xls)

Príloha č.2: Plán nákladov a výnosov(xls)

Príloha č.4: Rozbor nákladov a výnosov(doc)

Príloha č.5: Finančné vyhodnotenie akcie(xls)

Príloha č.7: Zoznam absolvovaných služobných ciest(doc)

Dokladová inventarizácia(doc)

Neuhradené odberateľské faktúry(doc)

Príloha č.8: Plán predstavení a vyhodnotenie roka 2007(doc)

Príloha č.9: Počet odohraných predstavení(doc)

Príloha č.10: Počet odohraných predstavení(doc)

 

 

Výročná správa 2008 (doc)

Prílohy k výročnej správe 2008:

Príloha č.1a: Príjmy(xls)

Príloha č.1b: Výdavky(xls)

Príloha č.1: Rozbor hospodárenia 2008(xls)

Príloha č.2a: Prehľad spotrebovaných energií 2008(doc)

Príloha č.2: Plán nákladov a výnosov za rok 2008(xls)

Príloha č.3: Výkaz ziskov a strát 2008 – náklady(xls)

Príloha č.3: Výkaz ziskov a strát 2008 – výnosy(xls)

Príloha č.4: Rozbor o výsledkoch hospodárenia 2008 (doc)

Príloha č.5a-c: Finančné vyhodnotenie akcie (xls)

Príloha č.5d-f: Finančné vyhodnotenie akcie (xls)

Príloha č.5g: Finančné vyhodnotenie akcie (xls)

Príloha č.7a: Spotreba PHM (doc)

Príloha č.7: Zoznam absolvovaných služobných ciest (doc)

Príloha č.8: Plán predstavení a vyhodnotenie roka 2008 (doc)

Príloha č.9: Počet odohraných predstavení (doc)

Príloha č.10: Počet odohraných predstavení (doc)

Príloha č.11: Súvaha aktíva (xls)

Príloha č.11: Súvaha pasíva (xls)

Príloha č.12: Dokladová inventarizácia (doc)

Príloha DI č.2 a 3: Neuhradené faktúry (doc)

Príloha DI č.5: (xls)

Príloha DI č.7: (xls)

 

 

Výročná správa 2009 (doc)

Prílohy k výročnej správe 2009:

Príloha č.1a: Príjmy(xls)

Príloha č.1b: Výdavky(xls)

Príloha č.2:Plán nákladov a výnosov(xls)

Príloha č.3a – 3c:Prehľad spotreby energií(doc)

Príloha č.4: Výkaz nákladov (xls)

Príloha č.4: Výkaz výnosov (xls)

Príloha č.5: Rozbor nákladov a výnosov (doc)

Príloha č.7a: Finančné vyhodnotenie podujatí (doc)

Príloha č.7b-7d: Finančné vyhodnotenie podujatí (xls)

Príloha č.7f-7g: Finančné vyhodnotenie podujatí (xls)

Príloha č.8: Zoznam absolvovaných služobných ciest(doc)

Príloha č.9: Spotreba PHM(doc)

Príloha č.10: Počet odohraných predstavení (doc)

Príloha č.11: Počet repríz (doc)

Príloha č.12: Počet odohraných predstavení hercov (doc)

Príloha č.13: Súvaha aktíva (xls)

Príloha č.13: Súvaha pasíva (xls)

Príloha č.14: Odsúhlasenie účtu 355 (xls)

Príloha č.14: Dokladová inventarizácia (doc)

Príloha č.14: Neuhradené faktúry (doc)

 

 

Výročná správa 2010 (doc)

Prílohy k výročnej správe 2010:

Príloha č.1a: Príjmy(xls)

Príloha č.2: Výdavky(xls)

Príloha č.3:Plán nákladov a výnosov(xls)

Príloha č.4:Výkaz ziskov a strát – výnosy (xls)

Príloha č.4a – 4c: Prehľad spotrebovaných energií (doc)

Príloha č.5: Výkaz ziskov a strát – náklady (xls)

Príloha č.6: Rozbor nákladov a výnosov (doc)

Príloha č.8a: Finančné vyhodnotenie podujatí (xls)

Príloha č.8b: Finančné vyhodnotenie podujatí v OC Cassovia (doc)

Príloha č.8c-8e: Finančné vyhodnotenie akcie (xls)

Príloha č.8: Finančné vyhodnotenie akcie (xls)

Príloha č.9: Prehľad absolvovaných služobných ciest (doc)

Príloha č.10: Spotreba PHM(doc)

Príloha č.11: Počet odohraných predstavení (doc)

Príloha č.12: Počet odohraných predstavení hercov (doc)

Príloha č.13: Počet repríz (doc)

Príloha č.14: Súvaha aktíva (xls)

Príloha č.14: Súvaha pasíva (xls)

Príloha č.15: Odsúhlasenie účtu 355 (xls)

Príloha č.15: Dokladová inventarizácia (doc)

 

Hodnotenie roku 2011 (doc)

Prílohy k správe za rok 2011 (zip)

 

Hodnotenie roku 2012 (doc)

Prílohy k správe za rok 2012 (zip)

 

Hodnotenie roku 2013 (doc)

Prílohy a výkazy k správe za rok 2013 (zip)

 

Hodnotenie roku 2014 (doc)

Prílohy a výkazy k správe za rok 2014 (zip)

 

Hodnotenie roku 2015 (zip)

 

Hodnotenie roku 2016 (zip)