Milí priatelia, Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach si dovoľuje uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2022. Vďaka Vašej doterajšej podpore sa nám podarilo zaradiť do repertoáru ďalšie nové tituly, ktoré doplnili bohatú paletu našich inscenácií pre najmenších. V júni pre Vás chystáme obľúbený festival VIRVAR – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny, keďže v tejto tradícii nás nezastavila ani pandémia covid-19, ani inflácia, ani energetická kríza, či vojna. Pomoc sponzorov a dobrých ľudí milujúcich divadlo je pre nás nesmierne dôležitá, bez Vašich darov by sa mnoho z našich plánov nepodarilo zrealizovať v takej podobe, forme a rozsahu. Preto keď sa budete rozhodovať, komu venujete 2 % z Vašich daní, spomeňte si aj na hercov Bábkového divadla. Sú tu pre Vás a pre Vaše deti, ktorým pravidelne vyčarujú úsmev na tvári a pripravia nezabudnuteľné chvíle. Ďakujeme.

1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

4. Do 31. marca 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska. Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

5. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech OZ pri Bábkovom divadle v Košiciach. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane

Poznámky:

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2023 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane. Ako dobrovoľník ste museli odpracovať minimálne 40 hodín a musíte mať o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali. Suma musí byť minimálne 3 eur.

– Do kolonky ROK sa píše 2022

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie v roku 2023

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby –  to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolonky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PRI BÁBKOVOM DIVADLE V KOŠICIACH:

IČO: 42244323
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach
Ulica: Tajovského
Číslo: 4
PSČ: 04001
Obec: Košice

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

·       Daňové priznanie typu A (online)

·       Daňové priznanie typu B (online)

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

Vypočítajte si: a, 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálne suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

  1. a)Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
    b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali Vaše 2 % (3 %) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2023

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby –  to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

PRÁVNICKÁ OSOBA – Daňové priznanie právnických osôb (online)

3. POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolonky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42244323
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach
Ulica: Tajovského
Číslo: 4
PSČ: 04001
Obec: Košice

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolonke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité len pri prípadnej kontrole.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolonky na SID nechajte prázdne.