Milí priatelia, Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach si dovoľuje uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2020. Vďaka Vašej doterajšej podpore sa nám podarilo zaradiť do repertoáru ďalšie nové tituly, ktoré doplnili bohatú paletu našich inscenácií pre najmenších. V júni pre Vás chystáme obľúbený festival VIRVAR – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny, keďže v tejto tradícii nás nesmie zastaviť ani koronakríza. Pomoc sponzorov a dobrých ľudí milujúcich divadlo je pre nás nesmierne dôležitá, bez Vašich darov by sa mnoho z našich plánov nepodarilo zrealizovať v takej podobe, forme a rozsahu. Preto keď sa budete rozhodovať, komu venujete 2 % z Vašich daní, spomeňte si aj na hercov Bábkového divadla. Sú tu pre Vás a pre Vaše deti, ktorým pravidelne vyčarujú úsmev na tvári a pripravia nezabudnuteľné chvíle. Ďakujeme.

1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

4. Do 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska. Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

5. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech OZ pri Bábkovom divadle v Košiciach. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane

Poznámky:

– Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

– Do kolonky ROK sa píše 2020

– Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie v roku 2021

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby –  to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolonky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PRI BÁBKOVOM DIVADLE V KOŠICIACH:

IČO: 42244323
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach
Ulica: Tajovského
Číslo: 4
PSČ: 04001
Obec: Košice

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2021, kvôli koronakríze môže byť posunuté) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

·       Daňové priznanie typu A (online)

·       Daňové priznanie typu B (online)
4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

Vypočítajte si: a, 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálne suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.
Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

  1. a)Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
    b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Zdroj: www.rozhodni.sk

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2021

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby –  to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

PRÁVNICKÁ OSOBA – Daňové priznanie právnických osôb (online)

3. POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolonky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42244323
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach
Ulica: Tajovského
Číslo: 4
PSČ: 04001
Obec: Košice

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolonke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité len pri prípadnej kontrole.

– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolonky na SID nechajte prázdne.

Zdroj: www.rozhodni.sk