Máme šikovných a skvelých kolegov a sme na nich nesmierne hrdí. Dvoch z nich ocenil Slovenský literárny fond – výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia. Ceny a Prémie sa každoročne udeľujú umelcom za pozoruhodné výkony vysokého umeleckého majstrovstva.
Cenu za celoživotné dielo v oblasti divadla si prevzal umelecký šéf Bábkového divadla v Košiciach Ivan Sogel.
Prémiu Slovenského literárneho fondu v oblasti divadla získala Viktória Sedláková za vytvorenie postavy Gašparka v hre Zuzany Strnátovej – Bolo raz jedno bábkové divadlo.
Bravi milí kolegovia.