Project Description

P. Belická: Drana

Cieľom pripravovanej inscenácie Drana je hovoriť o téme inakosti v kontexte  potreby prijatia. Cítiť sa bezpečne a niekam patriť  sú základnými ľudskými potrebami. Porozumieť svojej potrebe cítiť spolupatričnosť a niekam patriť je fundamentálnou časťou tvorby vlastnej identity a sebauvedomenia. Pokiaľ sa človeku v rannom detstve nedostane týchto pocitov od rodičov, ich kvalita života klesá a postupne sa u nich vyskytnú emočné problémy a problémy so správaním. Takýto človek má pocit, že nepatrí nikam. Hoci každý niekam patrí, hoci niekam viac, niekam menej a niekam nasilu. Ana nie je len tak obyčajným dievčaťom. Alebo, Ana nie je len tak normálnym dievčaťom? Záleží od uhla pohľadu, záleží od toho či ju prijmeme. Či ju prijmeme takú aká je, alebo ju zmeníme a bude patriť nasilu? Alebo ju vylúčime a nebude patriť vôbec? Týmito otázkami sa bude zaoberať hrdinka pripravovaného projektu – Ana. Anini rodičia sú vychýrení kaderníci a celé mesto má od nich fantastické účesy. A keď sa im má narodiť dcéra, nedokážu sa dočkať ako sa jej budú hrať s vlasmi. Ale nedočkajú sa, Ane vlasy nerastú, Ane rastú drôty. Rodičia zápasia so sklamaním, prijatím ich dieťaťa takého aké je a namiesto snahy meniť ho, vyzdvihnúť to, čo spoločnosť vníma ako chybu, nepodarok, škaredé.

Inscenácia je určená divákom od 4 rokov. 

  • Scenár a réžia: Paula Belická

  • Dramaturgia: Ivan Sogel

  • Scéna, bábky, kostýmy: Alex Zelina

  • Hudba: Tomáš Michalčák

  • Asistent réžie: Peter Creek Orgován