Dátum

Predstavenie

PREMIÉRA – 9. február 2024, piatok, 17:00

 

P. Palik: KOZA ODRATÁ A JEŽ

Zámerom tvorcov je vytvoriť komornú bábkovú inscenáciu, ktorá citlivo podá najmenšiemu divákovi jasnú správu o tom, čo je správne a čo neprijateľné, či ako dokáže sebecký prístup a agresia ubližovať druhým. V druhom rade chce poukázať na to, ako je dôležité nepoľaviť vo svojej odvahe a postaviť sa zlu, hoci by sa zdalo, že zlo má zjavnú prevahu. Ťažiskom je etický a mravný základ predlohy, aktuálny aj v súčasnosti. Ide o klasickú rozprávku zo zbierky Pavla Dobšinského, ktorá rozpráva o tom, ako sa drzá a zlá koza, bez opýtania, nasťahovala do líščej nory, a líška tak prišla o svoj domov. Úbohá líška hľadala pomoc u viacerých priateľov – vlka alebo medveďa, ale nik jej nepomohol, pretože sa zlej kozy zľakli. Napokon kozu vyhnal malý jež, od ktorého by to čakal len málokto. Vďaka svojej šikovnosti, neokrôchanú kozu vytrestal a dal jej poriadnu príučku, na ktorú nikdy nezabudla. V jednoduchom rozprávkovom príbehu je ukryté jasné posolstvo a metaforický odkaz, ktorý hovorí o tom, že hrdina nemusí byť veľký a silný, ale stačí ak má bystrý rozum a trochu šikovnosti. K podpore tohto humanistického odkazu určite prispeje aj citlivá hudba Daniela Špinera a estetika výtvarníčky Nadi Salbotovej.

Inscenácia je určená divákom od 3 rokov. Miesto konania: Alžbetina 38.

Scenár a réžia: Peter Palik

Dramaturgia: Ivan Sogel

Scénografia: Naďa Salbotová

Hudba: Daniel Špiner

Asistent réžie: Peter Creek Orgován

 

VIAC INFO O HRE

PREMIÉRA – 8. marec 2024, piatok, 17:00

 

P. Palik: PINOKIO

Zámerom tvorcov je vytvoriť bábkovú inscenáciu pre detského diváka od 5 rokov a prostredníctvom divadelného predstavenia priniesť témy a myšlienky, ktoré rozvíjajú vzájomnú empatiu a porozumenie. Cieľom projektu je vytvoriť bábkové javiskové dielo, ktoré bude zrozumiteľné, umelecky atraktívne, moderné, komunikatívne a ponúkne divákom stále aktuálne témy a hodnoty. Poučný a magický príbeh z pera najznámejšieho talianskeho spisovateľa pre deti Carla Collodiho patrí do zlatého fondu svetových rozprávok. Generácie detí sa s ním zoznamujú už po stáročia. Príbeh o dobrodružstvách dreveného chlapca menom Pinokio, stále fascinuje nielen deti, ale aj dospelých. Dôkazom sú nespočetné verzie a spracovania tejto rozprávkovej predlohy. Kniha o drevenej bábke, ktorá sa stala človekom je zároveň ikonickou predlohou pre bábkové divadlo. V príbehu má bábkové divadlo zásadný význam a je jedným z prostredí, kde sa príbeh odohráva. Rozprávka ponúka niekoľko primárnych motívov a tém, ktoré sú pre tvorcov pre deti a mládež stále zaujímavé a aktuálne. Témy, ako výchova, medzigeneračné vzťahy a motív dôvery, solidarity, obety a hlavne pravdy, majú stále potenciál rozširovať detskému divákovi rozmanité obzory v oblasti edukácie, osobných emócií, či hodnotovej orientácie. Pravda a lož sú témami, ktoré sú neodmysliteľne spojené s hlavným hrdinom – Pinokiom. V dnešnej dobe, keď sa lož stala bežnou súčasťou komunikácie elít, fakty v diskusiách sa bežne prekrúcajú a spoločnosť sa štiepi na základných hodnotových otázkach, je potrebné aj prostredníctvom divadla podporovať rozvoj kritického myslenia. Ambíciou tvorcov je prispieť k tomu aj touto inscenáciou. Zároveň pôjde o citlivú sondu do sféry detstva a detského prežívania. Inscenačné postupy budú využívať tradičné bábkarské techniky, no budú ich vkladať do kontrastu so súčasnými technológiami. Cieľom tejto fúzie je vytvoriť modernú bábkarskú inscenáciu pre celú rodinu, ktorá okrem poučenia a zábavy prinesie aj prvok bábkarského kumštu.

Inscenácia je určená divákom od 5 rokov. Miesto konania: Alžbetina 38.

Scenár a réžia: Peter Palik

Dramaturgia: Ivan Sogel

Scénografia: Naďa Salbotová

Hudba: Daniel Špiner

Asistent réžie: Peter Creek Orgován

 

VIAC INFO O HRE

PREMIÉRA – 6. september 2024, piatok, 17:00

 

P. Belická: DRANA

Cieľom pripravovanej inscenácie Drana je hovoriť o téme inakosti v kontexte  potreby prijatia. Cítiť sa bezpečne a niekam patriť  sú základnými ľudskými potrebami. Porozumieť svojej potrebe cítiť spolupatričnosť a niekam patriť je fundamentálnou časťou tvorby vlastnej identity a sebauvedomenia. Pokiaľ sa človeku v rannom detstve nedostane týchto pocitov od rodičov, ich kvalita života klesá a postupne sa u nich vyskytnú emočné problémy a problémy so správaním ako depresia, úzkosti, agresia, a sebadeštrukčné sklony. Takýto človek má pocit, že nepatrí nikam. Hoci každý niekam patrí, hoci niekam viac, niekam menej a niekam nasilu. Ana nie je len tak obyčajným dievčaťom. Alebo, Ana nie je len tak normálnym dievčaťom? Záleží od uhla pohľadu, záleží od toho či ju prijmeme. Či ju prijmeme takú aká je, alebo ju zmeníme a bude patriť nasilu? Alebo ju vylúčime a nebude patriť vôbec? Týmito otázkami sa bude zaoberať hrdinka pripravovaného projektu – Ana. Anini rodičia sú vychýrení kaderníci a celé mesto má od nich fantastické účesy. A keď sa im má narodiť dcéra, nedokážu sa dočkať ako sa jej budú hrať s vlasmi. Ale nedočkajú sa, Ane vlasy nerastú, Ane rastú drôty. Rodičia zápasia so sklamaním, prijatím ich dieťaťa takého aké je a namiesto snahy meniť ho, vyzdvihnúť to, čo spoločnosť vníma ako chybu, nepodarok, škaredé.

Inscenácia je určená divákom od 4 rokov. Miesto konania: Alžbetina 38.

Scenár a réžia: Paula Belická

Dramaturgia: Ivan Sogel

Scéna, bábky, kostýmy: Alex Zelina

Hudba: Tomáš Michalčák

Asistent réžie: Peter Creek Orgován