Dátum

Predstavenie

I. PREMIÉRA – 26. október, piatok, 19:00

II. PREMIÉRA – 28. október, nedeľa, 19:00

A. P. Čechov – A. Bergman: Úbohý Platonov

Všetkých trápi osud sveta  a mňa opäť len ženská.” (A. P. Čechov)

“Hru bez názvu” začal písať Anton Pavlovič Čechov ako sedemnásťročný študent gymnázia v juhoruskom Taganrogu, kde zostal sám, keď jeho otec zbankrotoval, utiekol do Moskvy a za ním potom zvyšná časť rodiny. Anton študoval, vyjednával s otcovými veriteľmi a tvoril. Písal túto hru niekoľko rokov, nikdy ju nedopísal a nezaradil ju do svojho zozbieraného diela. Keby sa mala inscenovať v celom svojom rozsahu, dĺžka predstavenia by sa blížila k siedmim hodinám. Dnes býva tento Čechovov raný dramatický pokus svetovými divadelníkmi často inscenovaný. Príznačné je, že pod rôznymi názvami: Bezotcovština, Platonov, Darebák Platonov, Don Juan na ruský spôsob a pod. Text provokuje potrebou ho krátiť, upravovať, po svojom interpretovať. Je v ňom veľa tragiky, humoru a Čechovovej dramatickej geniality. Ako mnoho iných divadelníkov, aj my sme podľahli pokušeniu zaoberať sa týmto textom. Nazrieť naň optikou moderného človeka, vybrať, čo sa nám zdá aktuálne, príťažlivé. Naša komorná inscenácia nesie názov Úbohý Platonov. Vyberá z Čechovovej rozmernej panoptikálnej fresky päť základných postáv, ako päť vrcholov milostného päťuholníka. Základnou témou je nechcené, ale osudové donchuanstvo. Je Platonov jednoducho darebák, alebo je to len ďalšia z obetí zlej výchovy a pôsobenia okolia? Ďalšia obeť nešťastnej zhody okolností? Kedy sa ešte môžeme na niečo vyhovárať a kedy už nám jednoducho nejde odpustiť? Kedy už nejde odpustiť premárnený talent, lenivosť, naše ubližovanie druhým? A kedy sú naše dôvody už iba obyčajné „kecy“? Miesto konania: OK – OZ 3, scéna JORIK, Tajovského 4. Kapacita scény JORIK je 88 miest.

Réžia a úprava: Aleš Bergman

Dramaturgia: Ľubomír Šárik

Scénografia: Sylva Marková

Preklad: Dana Lehutová

Hudba a výber hudby: Peter Creek Orgován

Asistent réžie: Peter Creek Orgován

Účinkujú: Erika Orgován Molnárová, Kristína Medvecká Heretiková/Viktória Sedláková, Jana Štafurová, Michal Novodomský, Peter Creek Orgován.

PREMIÉRA – 25. január 2019, piatok, 19:00

 

A. Veselov: Slniečko a snežní ľudkovia

Bábková hra Alexandra Veselova Slniečko a snežní ľudkovia v preklade Valerija Kupku je určená deťom od troch rokov. Hru bude režírovať bieloruský režisér Oleg Žiugžda. Je napísaná nežne a citlivo s ohľadom na detskú dušu a detský svet. Autor dobre pozná čarovný svet detí, ich myslenie a citové poryvy. Hra vo svojich vrstvách rozvíja tému obetavosti a spolupatričnosti. Súčasne je aj poznaním, že aj „homunkulovia“, ktorí sú v hre vlastne snehuliaci, zisťujú, že to, čoho sa oni boja – slnka a slnečného tepla, všetky iné zvieratká veľmi potrebujú. Ale čím je viac slnka, tým menej snehu ostane zo snehuliakov. Až stretnutím s inými zvieratkami si uvedomujú, že rytmus prírody im vlastne pomôže vrátiť sa o rok opäť. Preto sa rozhodnú rozdať časti svojho tela, aby pomohli iným zvieratkám netrpezlivo čakajúcim na slnečné lúče, teda na príchod jari. Napriek tomu, že na začiatku hry si želali, aby slnko nikdy nevyšlo, postupne zisťujú, aké dôležité sú slnečné lúče pre život iných. Im ostáva nádej, že po jari, lete a jeseni tu opäť bude zima a oni znova prežijú príjemné chvíle v čase, ktorý je pre nich najkrajší. Zámerom je interaktívna spolupráca hercov s najmenšími divákmi a zážitkové vzdelávanie detského publika prostredníctvom  umeleckého obrazu a jeho možnosti vnímať svet okolo nás inak, mimo klasické vzdelanostné spoločenské klišé. Cieľom je poučiť deti o zákonoch prírody a jej silnom vplyve na život človeka, ale aj o potrebe a sile priateľstva.

Réžia: Oleg Žiugžda

Dramaturgia: Ivan Sogel

Scénografia: Vira Zadorozhnia

Preklad: Valerij Kupka

Hudba: Vitalij Leonov

Asistent réžie: Peter Creek Orgován

Účinkujú: Viktória Sedláková, Jana Štafurová, Andrej Sisák

PREMIÉRA – 1. február 2019, piatok, 19:00

 

O. Žiugžda: Neuveriteľný cirkus

Inscenácia určená najmenším divákom pochádza z pera bieloruského autora a režiséra v jednej osobe Olega Žiugždu, ktorý s naším divadlom už spolupracoval na projektoch Filipko a ježibaba a Potkaniar. Inscenácia nás odkazuje na pomerne zabudnutý žáner „bábkového cirkusu“ ako tradičného predstavenia, v ktorom sa využívajú trikové bábky. Vzhľadom na to, že cieľovou skupinou predstavenia sú deti od troch rokov, počíta sa s tým, že postavami budú rôzne veselé a očarujúce zvieratá. Keďže výsledný tvar je adresovaný deťom, bude prakticky bez slov a všetko je založené na bábkovej bezchybnej animačnej virtuozite za sprievodu upravenej hudby Nina Rotu, ako aj rôznych klasických hudobných skladieb. Rámec našej inscenácie budú tvoriť traja herci v cirkusových kostýmoch: Riaditeľ divadla (a tiež Krotiteľ), Ryšavý klaun a Klaunka Siláčka, ktorí zároveň nadväzujú nevyhnutný kontakt s divákmi a dodávajú každému predstaveniu interaktívny charakter. Tým zabránime, aby sa predstavenie zmenilo na obyčajnú prehliadku bábok. Cirkusoví herci prinesú na scénu malé cirkusové šapitó, rozložia ho a rozohrajú nevšednú a veselú šou s cirkusovými zvieracími hercami…

Réžia a výber hudby: Oleg Žiugžda

Dramaturgia: Ivan Sogel

Scénografia: Vira Zadorozhnia

Preklad: Valerij Kupka

Asistent réžie: Peter Creek Orgován

Účinkujú: Kristína Medvecká Heretiková, Erika Orgován Molnárová, Juraj Fotul, Peter Creek Orgován

PREMIÉRA – 17. máj 2019, piatok, 19:00

 

Z. Glowacki: O psovi, ktorý hľadal odvahu

Bábková hra určená najmenším divákom pochádza z pera významného autora bábkových hier a skúseného režiséra v jednej osobe, Zbigniewa Glowackiho. Dramaturgia Bábkového divadla v Košiciach podnietila tohto autora k napísaniu bábkovej hry, ktorá tak vznikla špeciálne pre potreby nášho divadla. Rozprávka O psovi, ktorý hľadal odvahu je príbehom o tom, aké je dôležité v živote prekonávať rôzne prekážky. Hlavným hrdinom hry je psík Odi, ktorý je mimoriadne bojazlivý. Všetkého navôkol sa bojí a najradšej by sa vždy, akonáhle sa vyskytne nejaká prekážka, problém, či nástraha, schoval do búdy. Bojazlivý psík Odi neustráži pred líškou obyvateľov zvieracieho dvora. A preto odchádza hľadať to, o čom je presvedčený, že nemá – odvahu. Bábková hra pre najmenšieho diváka je vlastne putovaním hlavného hrdinu za odvahou. Na svojom putovaní stretne psík Odi iné zvieratká a ľudí. Zistí, že hora Kilimandžáro, na ktorej má byť ukrytý jeho strach, sa stratí preto, lebo svoj strach prekonáva tým, že musí zachrániť iných, aby nezahynuli. Na svojej púti psík Odi zažije mnoho dobrodružstiev a získa veľa priateľov. Napokon mu múdry jež poradí smer cesty na juh, čo je vlastne materializovaná požiadavka putovať za cieľom, aby sme zistili, že najväčšou devízou je cesta.

Réžia: Zbigniew Glowacki

Preklad: Marián Milčák

Dramaturgia: Ivan Sogel

Scénografia: Michal Wyszkowski

Hudba: Bogdan Szczepański

Asistent réžie: Peter Creek Orgován

Účinkujú: Kristína Medvecká Heretiková, Jana Štafurová, Miroslav Kolbašský, Peter Creek Orgován, Andrej Sisák.

Inscenáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.