Dátum

Predstavenie

PREMIÉRA – 28. október 2022, piatok, 19:00

 

G. Dezorz: DOKTOR DÚLITL ALEBO HISTÓRIA JEHO ŽIVOTA DOMA, AKO AJ V ĎALEKEJ CUDZINE

Britský spisovateľ Hugh J. Lofting vytvoril legendárnu postavu dr. Dolittla pre svoje deti. Dolittle – bláznivý dobrodruh, psychológ, vegetarián a milovník zvierat sa prvýkrát objavil v autorových ilustrovaných listoch, ktoré písal svojim deťom počas prvej svetovej vojny. Loftingovi tieto listy neskôr poslúžili ako zdroj pre tvorbu mnohých kníh o pojašenom, ale nesmierne ľudskom doktorovi, ktorý neliečil ľudí, ale zvieratká. Text našej “exotickej” inscenácie vychádza z mnohých motívov prvej knihy o bláznivom a milom psychológovi, ktorý sa naučí rozumieť reči zvierat a začne ich liečiť. Takto stratí ľudských pacientov a dostane sa do existenčných problémov. Neskôr sa preplaví do Afriky, kde prežije veľké dobrodružstvo, vylieči tam národ opíc, zasiahnutých smrteľnou epidémiou a vyviazne zo zajatia zloducha, ktorý túži ovládnuť svet. Na čiernom kontinente získa darom exotickú dvojhlavú gazelu, ktorá mu po návrate domov pomôže vymaniť sa z finančných problémov a on tak môže ďalej pomáhať milovaným zvieratám. Prerozprávame univerzálnu tému o večnom priateľstve medzi človekom a zvieratami. Hravou a humornou formou chceme inscenovať príbeh tohto krásneho priateľstva, bez ktorého by ľudskému druhu chýbalo poznanie komplexnosti jeho existencie.

Inscenácia je určená divákom od 5 rokov. Miesto konania: Alžbetina 38. 

Scenár a réžia: Gejza Dezorz

Texty piesní: Lucia Ditte

Dramaturgia: Ivan Sogel

Scénografia: Von Dubravay

Hudba: Martin Hasák

Asistent réžie: Peter Creek Orgován

 

PREMIÉRA – 17. február 2023, piatok, 19:00

 

Z. Strnátová: BOLO RAZ JEDNO BÁBKOVÉ DIVADLO

Eduard Petiška vo svojom diele Bolo raz jedno bábkové divadlo, ktoré je literárnou predlohou pre našu divadelnú adaptáciu, rozohráva rozprávkový príbeh rozmanitých bábok – tradičných postáv ako je Gašparko a jeho kôň, čert, Červená čiapočka, čarodejnica, kráľ, drak, poľovník, vodník, ale tiež nové postavy ako napríklad lúpežníci Ušando, Vlasando a Nechtando, princezná Klamenka, rytier Nestrach, trpaslíci Hrnk a Brnk, krajčír Nitka a ďalší. Pomocou jednoduchých a pútavých príbehov, kedy bábky v divadle začnú žiť svoj vlastný život a vytvoria živý rozprávkový svet, dielo pojednáva o dôležitých detských témach, akými sú priateľstvo, solidarita, vzájomná pomoc, odvaha, či víťazstvo dobra nad zlom.  Toto dielo je vhodné pre spracovanie v bábkovom divadle nielen pre svoju obsahovú kvalitu, ale tiež  inšpirujúcu formu vychádzajúcu práve z prostredia bábkového divadla a jeho rozmanitého potenciálu, ktorým živo a deťom príhodne sprostredkúva kľúčové hodnoty. Pri voľbe výrazových prostriedkov vychádzame z princípu jednoduchosti, hravosti, nápaditosti a vizuálnej, deťom príťažlivej podoby. V inscenácii možno vidieť tradičné bábkarské postupy, figuratívne bábky, s ktorými sa divák ľahko stotožní a ktoré ho budú sprevádzať na ceste porozumenia obsahu. Okrem tradičných bábkarských postupov však budeme využívať aj fúziu súčasných bábkarských prostriedkov, ktoré sa obohacujú o princípy divadelnej autorskej hudby, zameranej na intenzívnejšie dotvorenie atmosféry, o prácu s animáciou objektov či materiálov, ktorými tvoríme živý, čarovný rozprávkový svet, a tiež prácu so svetelným dizajnom, ktorým tiež vizuálne podporujeme živosť zobrazovaného prostredia a čaro divadelného zážitku.

Inscenácia je určená divákom od 4 rokov. Miesto konania: Alžbetina 38.

Scenár a réžia: Zuzana Strnátová

Dramaturgia: Ivan Sogel

Scénografia: Michaela Zajačková

Hudba: Zuzana Strnátová

Asistent réžie: Peter Creek Orgován

 

PREMIÉRA – 12. máj 2023, piatok, 19:00

 

B. Mazúch: NIE

Témou inscenácie je pochopenie mechanizmu vzniku vzdoru u detí vo veku 2 – 5 rokov. Obdobie vzdoru je skúmané na modelových situáciách zobrazených formou bábkového divadla, ako napríklad nakupovanie v shopping centre, prechádzka v parku, hranie sa na pieskovisku, raňajkovanie atď. Výber témy a inscenačný tvar je úzko prepojený s cieľovou diváckou skupinou – deťmi od 3 rokov. Toto obdobie je tak hlavnou tematickou linkou inscenácie. Okrem fenoménu obdobia vzdoru, ktorý budeme v našej inscenácii skúmať, analyzovať a vizualizovať prostriedkami bábkového/výtvarného divadla, je však treba myslieť aj na ďalšie špecifiká tejto vekovej kategórie divákov, ktoré sa týkajú ich spôsobu vnímania a komunikácie. Povaha dieťaťa vo veku 2 – 5 rokov je egocentrická. Dieťa v tomto veku sa s rovesníkmi nebaví, resp. nerozpráva z toho dôvodu, aby zdieľalo svoje myšlienky, ale len pre zábavu. Ak 3-ročné dieťa položí otázku, či už dospelému, alebo inému dieťaťu, neočakáva odpoveď. Dieťa si dáva odpoveď samo. Navyše dieťa sa nikdy nepýta, či mu bolo rozumieť. Pre dieťa to je prirodzená vec, pretože nemyslí na iných. Tento fakt súvisí so skutočnosťou, že deťom do 6 rokov chýba trvalé spolužitie s inými deťmi a okrem toho aj s tým, že reč dieťaťa používaná v situáciách, keď sa hrá, pozostáva aj z reči gest, zvukov a mimiky. Všetky tieto skutočnosti otvárajú pre inscenátorov veľa výziev a nútia nás zamýšľať sa nad divadelným jazykom bábkového/vizuálneho inscenačného tvaru určeného pre detského diváka úplne novo, nečakane, prekvapivo. Súčasťou inscenácie bude živá hudobná zložka. Inscenácia bude bez dialógov, a jediné slovo, ktoré sa bude vracať v rôznych variáciách bude slovo NIE!

Inscenácia je určená divákom od 3 rokov. Miesto konania: Alžbetina 38.

Scenár a réžia: Braňo Mazúch

Dramaturgia: Ivan Sogel

Scénografia: Olga Ziebińska

Hudba: Vratislav Šrámek

Asistent réžie: Peter Creek Orgován