Project Description

Peter Palik: KOZA ODRATÁ A JEŽ

Zámerom tvorcov je vytvoriť komornú bábkovú inscenáciu, ktorá citlivo podá najmenšiemu divákovi jasnú správu o tom, čo je správne a čo neprijateľné, či ako dokáže sebecký prístup a agresia ubližovať druhým. V druhom rade chce poukázať na to, ako je dôležité nepoľaviť vo svojej odvahe a postaviť sa zlu, hoci by sa zdalo, že zlo má zjavnú prevahu. Ťažiskom je etický a mravný základ predlohy, aktuálny aj v súčasnosti. Ide o klasickú rozprávku zo zbierky Pavla Dobšinského, ktorá rozpráva o tom, ako sa drzá a zlá koza, bez opýtania, nasťahovala do líščej nory, a líška tak prišla o svoj domov. Úbohá líška hľadala pomoc u viacerých priateľov – vlka alebo medveďa, ale nik jej nepomohol, pretože sa zlej kozy zľakli. Napokon kozu vyhnal malý jež, od ktorého by to čakal len málokto. Vďaka svojej šikovnosti, neokrôchanú kozu vytrestal a dal jej poriadnu príučku, na ktorú nikdy nezabudla. V jednoduchom rozprávkovom príbehu je ukryté jasné posolstvo a metaforický odkaz, ktorý hovorí o tom, že hrdina nemusí byť veľký a silný, ale stačí ak má bystrý rozum a trochu šikovnosti. K podpore tohto humanistického odkazu určite prispeje aj citlivá hudba Daniela Špinera a estetika výtvarníčky Nadi Salbotovej.

Inscenácia je určená divákom od 3 rokov.

Galéria