Bábkové divadlo v Košiciach (BDK) si v roku 2019 pripomína 60 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa vedenie divadla dohodlo na spoločnom projekte so Slovenským národným múzeom –  Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň, ktoré má vo svojom fonde rozsiahlu zbierku bábok, rekvizít, scénografických návrhov a plagátov BDK. Výber z nich si môžete pozrieť na reprezentatívnej výstave Svet na niti. 60 rokov Bábkového divadla v Košiciach. Zo zbierok múzea sú vystavené najmä staršie pamätihodnosti z rokov 1960 – 1989, obdobie po páde totalitného režimu je zastúpené bábkami, ktoré má divadlo stále vo svojom fonde. Trojica autorov (Zuzana Kaličiaková, Martin Konečný, Ivan Sogel) pripravila výstavu ako prierez tvorbou divadla od jeho začiatkov až po súčasnosť. Výstava je koncepčne rozdelená na jednotlivé  obdobia v živote divadla, ktoré sú zväčša rámcované pôsobením riaditeľov či režisérov BDK. Návštevníci výstavy uvidia diela najslávnejších scénických výtvarníkov, ktorí pôsobili v BDK a ich tvorba je zásadná v celoslovenskom meradle. Výstavu dopĺňajú historické fotografie, programy divadla z dôb dávno minulých, plagáty k inscenáciám, či originálne scénografické návrhy. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 7. júna 2019 o 16:00 v priestoroch historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach a bude súčasťou festivalu Virvar – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny. Príďte sa preniesť v čase do minulosti a zaspomínať na to, ako vyzerala naša tvorba pred niekoľkými desaťročiami:)