Ostrovy kultúry

Ostrovy kultúry – Otvorené zóny je spoločný názov pre sedem investičných projektov v košických kultúrnych inštitúciách, ktoré Košický samosprávny kraj realizuje v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 (EHMK 2013). Na investičné projekty KSK získal financie z Regionálneho operačného programu. Nenávratný finančný príspevok je 9 644 531 eur.

Vďaka investičným projektom vznikne atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Základnou filozofiou je vytvoriť ostrovy kultúry v šiestich otvorených zónach a v Uličke remesiel a ich prostredníctvom osloviť návštevníkov. Ostrovy kultúry vzniknú v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a na Hrnčiarskej ulici, v Uličke remesiel, kde v susedstve Miklušovej väznice pribudne Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel. Hlavným cieľom je zveľadiť objekty inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť ich interiérové daností s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.

Sedem investičných projektov realizuje Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013. Projekt Ostrovov kultúry Otvorených zón je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „EHMK - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež www.culture.gov.sk.

 

Informácie o Ostrove kultúry - Otvorenej zóne III - Bábkové divadlo a fotogalérie z priebehu rekonštrukcie nájdete tu.


 

Podujatia realizované v priestore Ostrova kultúry - otvorenej zóny III - Bábkového divadla v Košiciach, ktoré bolo realizované v rámci projektu ROP a to s podporou Európskej únie (ERDF)


 

J. Uličiansky: ZVONKOHRA - premiéra

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termín: 3. máj 2013

 

 


J. Uličiansky: ZVONKOHRA - reprízy

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termíny:

rok 2013: 5. máj, 7. máj, 9. máj, 5. jún, 9. jún, 13. október, 15. október, 15. november, 16. november, 27. december

rok 2014: 9. február, 23. apríl, 11. máj, 22.-23. október, 16. november, 18. november

rok 2015: 11. marec, 15. marec

 


Dni bábkového divadla a hier pre rodiny - VIRVAR 2013

Organizátor:
Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach / Bábkové divadlo v Košiciach

Termín: 6. - 9. jún 2013

 

 


T. Zalán: NEVESTA MYŠKA - reprízy

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termíny: rok 2013: 20. jún, 11. december, 17. december

rok 2014: 15. január, 16. január, 5. marec, 19. marec, 4. apríl

 


Mesiac autorského čítania

Organizátor: Knižnica pre mládež mesta Košice

Termín: 2. júl - 1. august 2013

 

 

 


 

Šengenský poludník

Organizátor: Federácia Eurorchestries a Sláčikový orchester MUSICA JUVENALIS

Termín: 2. júl - 3. júl 2013

 


K. Brožek: KARNEVAL NA POPRAVISKU - PREMIÉRA

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach
Termín: 27. 9. 2013 o 19:00 (Sála JORIK)


K. Brožek: KARNEVAL NA POPRAVISKU - reprízy

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termíny: rok 2013: 29. 9., 2. 10.

rok 2014: 29. január, 30. január, 28. máj


Zahrajme sa s bábkami - workshopy

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termín: 9. 10. 2013, 22. 10. 2013, 23. 10. 2013, 14. 11. 2013, 15. 11. 2013, 27. 11. 2013, 28. 11. 2013, 4. 12. 2013, 17. 12. 2013, 27. 12. 2013

rok 2014: 15.1., 16.1., 29.1., 30.1., 6.2., 27.2., 5.3., 18.3., 19.3., 26.3., 4.4., 2.5., 6.5., 11.5.,  14.5., 20.5., 28.5., 10. 6., 24. 6., 4.11, 18.11.,

rok 2015: 25.11.2016, 1. 12. 2015

rok 2016: 16.3.2016, 7.4.2016, 6.5.2016, 1.6.2016,


Divadlo KONTRA: ŽENA V ČIERNOM (v rámci podujatia Visegrádske dni)

Organizátor: Združenie FORSA

Termín: 21. 10. 2013

 


K. Brožek: AUCASSIN A NICOLETTA - reprízy

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termíny: rok 2013: 6. november, 20. november

rok 2014: 26. marec

 


NOC DIVADIEL 2013

Organizátor: Divadelný ústav, Bábkové divadlo v Košiciach

Termín: 16. 11. 2013

 


MIKULÁŠSKA NÁDIELKA

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termíny: 1. 12., 2. 12., 6. 12. 2013

 


 

Záverečný ceremoniál EHMK 2013

KOŠICE 2013 -> WROCLAW 2016

Organizátor: Poľský inštitút Bratislava

Spoluorganizátori: Bábkové divadlo Košice, Biuro Festiwalowe Impart 2016,
                              Košice2013, n.o.

Termín: 13. 12. 2013


HUGO, FRIGO, BUBLINA - reprízy

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termíny: 11. marec 2014, 12. marec 2014


ČERT A KAČA - reprízy

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termíny: rok 2014: 18. marec, 4. apríl, 2. máj, 6. máj, 7. máj,  22. máj, 23. máj, 10. jún, 24. jún, 7.december

Termíny v roku 2015: 1.12., 2.12., 4.12., 6.12, 11.12., 12.12., 17.12.,

Termíny v roku 2016: 3.1.,29.-30.3, 25.9.,

 


Rozvoj osobnosti prostredníctvom štúdia pohybu
Pohybový workshop

Organizátor: Slovenská spoločnosť priateľov AIKIDÓ

Termín: 4. 4. 2014 o 17:00

 


SVET BÁBOK

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termíny: rok 2014 1.-4.4., 7.-11.4.,14.-17.4.,22.-25.4.,28.-30.4., 2. 5., 6. 5., 7. 5.,13.-16. 5., 20.-23. 5., 27.-30. 5., 2.-6.6., 9.-13.6., 16.-20.6., 23.-27.6., 2.-5. 9., 8.-12. 9., 16.-19. 9., 22.-26. 9., 29.-30. 9., 1.-3.10, 13.-17.10., 20.-25.10., 28.-31.10., 3.-7.11, 10.-14.11., 18.-21.11., 24.-28.11., 1.-5.12, 8.-12.12., 15.-19.12., 29.-30.12.

Termíny rok 2015: 5.-9.1., 12.-16.1., 19.-23.1., 26.-30.1.,2.-5.2., 9.-13.2., 16.-20.2., 2.-5.3., 9.-13.3., 16.-20.3., 23.-27.3., 30.-31.3., 2.-4.9., 7.-11.9., 14.9., 16.-18.9., 21.-25.9., 28.-30.9.,1.-2.10., 5.-9.10., 12.-16.10., 19.-23.10., 26.-30.10., 2.-6.11., 9.-13.11., 16.-20.11., 23.-27.11., 30.11, 1.-4.12., 7.-11.12., 6.-13.12., 14.-18.12., 21.-22.12., 28.-30.12.

Termíny rok 2016: 4.-8.1., 11.-15.1., 18.-21.1., 25.-29.1., 1.-5.2., 8.-12.2., 15.-19.2., 22.-26.2., 29.2., 1.-4.3., 7.-11.3., 14.-18.3., 21.-24.3., 29.-31.3., 1.-8.4., 11.-15.4., 18.-22.4., 25.-29.4., 2.-6.5., 9.-13.5., 16.-20.5., 23.-27.5., 30.-31.5., 1.6.,6.-10.6., 13.-176., 20.-24.6., 27.-30.6., 5.-9.9., 12.-14.9., 18.-23.9., 25.-30.9.,3.-7.10., 10.-14.10., 24.-28.10.,


Beseda k podpore vzdelávania mládeže

Organizátor: Harmonia Cassoviensis, n.o.

Termín: 31. máj 2014, 21. jún 2014, 8. september 2014, 22. september 2014, 13. október 2014, 27.október 2014, 1. november 2014, 24. november 2014, 8. december 2014

Termíny   v roku 2015: 12. január 2015, 26. január 2015, 9. február 2015, 27.-28. február 2015, 9. marec 2015, 23. marec 2015, 14. a 28. september 2015, 12. a 16. oktober 2015, 9. november 2016, 23. november 2015, 7.december2015, 21.december 2015

Termíny v roku 2016: 11. január 2016, 25. január 2016, 8. február 2016, 22. február 2016,11. apríl 2016, 25. apríl 2016, 9- máj 2016, 13. jún 2016, 27. jún 2016, 12. september 2016,10. oktober 2016


VIRVAR 2014 - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny

Organizátor: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach a Bábkové divadlo v Košiciach

Termín: 5. - 8. jún 2014


2. BRAZIL VISUAL
festival brazílskeho filmu

Organizátor: Instituto Portugues - Portugalský inštutút

Termín: 13. - 15. jún 2014


 

Organizátor: OZ pri Bábkovom divadle v Košiciach

Termín: 22. august 2014


JANKO HRAŠKO A INÉ HRAŠKOVINY - reprízy

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termíny: 17. september 2014, 13. december 2014, 14. december 2014, 28.-29. január 2015, 18.-19. marec 2015, 15-17.3.2016,6.5.2016, 13.5.2016,

 


Výstava klasických bábok manželov Bauerových

Organizátor: Český spolek v Košicích

Termín: 30. september - 31. október 2014


JANKO A MRAKOHRAD - reprízy

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termín: 4.11.2014, 25.11.2014, 24. 1. 2016, 18.2.2016, 13.3.2016,1.6.216,18.9, 20.9.,

 


VIRVAR 2015 - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny 

Organizátor: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach a Bábkové divadlo v Košiciach

Termín: 4. - 7.6.2015

 


KADE ĽAHŠIE - premiéra inscenácie

Organitátor: Bábkové divadlo v Košiciach

Termín 10. 10. 2015, 25.11.2015, 17.1.2016, 5.2.2016,21.-22.6.2016

  


NOC DIVADIEL 2015 predstavenie ČERT a KAČA

Organizátor: Bábkové divadlo v Košiciach v spolupráci s Divadelným ústavom

Termín: 21. 11. 2016

Európske podujatie prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom čase

 


MARIONETY DEMENIHO DIVADLA

Organizátor: MK Ruskej federácie

Termín: 4.-7.11.2015

Výstava bábok Petrohradského štátneho bábkového divadla

 

KVETY RUSKA

Organizátor: MK Ruskej federácie

Termín: 4.-7.11.2015

Výstava bábok výtvarných prác ruských študentov


Sharkany

Organizátor: Škola úžitkového výtvarníctva v spolupráci s Bábkovým divadlom v Košiciach

Termín: 22.-23.2,2016

Workshop spojený s výrobou bábkyNULOVÝ BOD

Divadelné predstavenie Jany Štafurovej

Termín: 17.10.2016


 


VIRVAR 2016 - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny 

Organizátor: Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach a Bábkové divadlo v Košiciach

Termín: 2. - 5.6.2016