Počas tohtoročnej jesene sme pripravovali v divadle desať televíznych bábkových večerníčkov s názvom Knihomoľ a Knihomoľka, podtitul Príbehy z knižnice. Večerníčky sú hlavným výstupom projektu Bábky bez hraníc, akronym projektu: BBH_HUSK (Interreg Slovenská republika – Maďarsko). Zmyslom projektu je v družbe s maďarským partnerom predstaviť zaujímavé lokality na slovensko-maďarskom pohraničí prostredníctvom umeleckej produkcie. Bábkové divadlo v Košiciach nadviazalo spoluprácu s Miskolci Kortárs Művészeti Alapítvány (Miskolc) a slovenským občianskym združením Smart art. Po dôkladnej príprave vybrali naši scenáristi spolu s režisérom Jánom Sabol päť lokalít z južného Slovenska, ktoré vám vo večerníčkoch predstavíme – Slanský hrad, Ladislavov prameň pri Debradi, obec Skároš, obec Kečovo a Silickú planinu a jej širšie okolie. Diváci večerníčkov sa dozvedia viac napríklad o zachovanej veži Slanského hradu s názvom Nebojsa (na fotografii) alebo detaily legendy o prameni, ktorý zachránil uhorského kráľa Ladislava a jeho vyčerpané vojsko. Obec Skároš je dnes známa pamätníkom Červenej armády z obdobia druhej svetovej vojny, ale kedysi v nej bol vychýrený mlynár, ktorý mlel najlepšiu múku široko-ďaleko. Aj o tom je jeden z príbehov, ktoré si budete môcť už onedlho pozrieť na televíznej obrazovke.

Projekt podporil Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Hlavným cieľom projektu je podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

“Obsah tejto správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.”

http://www.viacarpatia-spf.eu

https://www.skhu.eu/