V dňoch 7. 6.  – 10. 6. 2018 sa uskutočnil už 6. ročník medzinárodného festivalu Virvar – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny. V priestoroch scény JORIK bola umiestnená výstava bábok (Nemý Virvar) a zároveň tam boli interaktívne hry a súťaže pre deti s názvom Virvarland. Priestor otvorenej zóny navštívilo počas štyroch festivalových dní vyše 5000 ľudí.