Project Description

Peter Palik: PINOKIO

Poučný a magický príbeh z pera najznámejšieho talianskeho spisovateľa pre deti Carla Collodiho patrí do zlatého fondu svetových rozprávok.

Zámerom tvorcov je vytvoriť bábkovú inscenáciu pre detského diváka od 5 rokov a prostredníctvom divadelného predstavenia priniesť témy a myšlienky, ktoré rozvíjajú vzájomnú empatiu a porozumenie. Cieľom projektu je vytvoriť bábkové javiskové dielo, ktoré bude zrozumiteľné, umelecky atraktívne, moderné, komunikatívne a ponúkne divákom stále aktuálne témy a hodnoty. Poučný a magický príbeh z pera najznámejšieho talianskeho spisovateľa pre deti Carla Collodiho patrí do zlatého fondu svetových rozprávok. Generácie detí sa s ním zoznamujú už po stáročia. Príbeh o dobrodružstvách dreveného chlapca menom Pinokio, stále fascinuje nielen deti, ale aj dospelých. Dôkazom sú nespočetné verzie a spracovania tejto rozprávkovej predlohy. Kniha o drevenej bábke, ktorá sa stala človekom je zároveň ikonickou predlohou pre bábkové divadlo. V príbehu má bábkové divadlo zásadný význam a je jedným z prostredí, kde sa príbeh odohráva. Rozprávka ponúka niekoľko primárnych motívov a tém, ktoré sú pre tvorcov pre deti a mládež stále zaujímavé a aktuálne. Témy, ako výchova, medzigeneračné vzťahy a motív dôvery, solidarity, obety a hlavne pravdy, majú stále potenciál rozširovať detskému divákovi rozmanité obzory v oblasti edukácie, osobných emócií, či hodnotovej orientácie. Pravda a lož sú témami, ktoré sú neodmysliteľne spojené s hlavným hrdinom – Pinokiom. V dnešnej dobe, keď sa lož stala bežnou súčasťou komunikácie elít, fakty v diskusiách sa bežne prekrúcajú a spoločnosť sa štiepi na základných hodnotových otázkach, je potrebné aj prostredníctvom divadla podporovať rozvoj kritického myslenia. Ambíciou tvorcov je prispieť k tomu aj touto inscenáciou. Zároveň pôjde o citlivú sondu do sféry detstva a detského prežívania. Inscenačné postupy budú využívať tradičné bábkarské techniky, no budú ich vkladať do kontrastu so súčasnými technológiami. Cieľom tejto fúzie je vytvoriť modernú bábkarskú inscenáciu pre celú rodinu, ktorá okrem poučenia a zábavy prinesie aj prvok bábkarského kumštu.

Inscenácia je určená divákom od 5 rokov.

  • Scenár a réžia: Peter Palik

  • Dramaturgia: Ivan Sogel

  • Scénografia: Naďa Salbotová

  • Hudba: Daniel Špiner

  • Asistent réžie: Peter Creek Orgován

Galéria