V priestoroch átria Bábkového divadla v Košiciach (Ostrov kultúry – Otvorená zóna 3) na Tajovského 4 sme aj v novembri 2018 predstavili záujemcom minivýstavu “Svet bábok”. Ide o výstavu vybraných bábok z depozitu Bábkového divadla v Košiciach umiestnených v sklenených vitrínach v exteriéri. Výstava sa uskutočnila v nasledovných termínoch: 5.11. – 8.11. od 8:00 do 15:00 (12 návštevníkov), 12.11. – 16.11. od 8:00 do 15:00 (10 návštevníkov), 19.11. – 23.11. od 8:00 do 15:00 (52 návštevníkov), 26.11. – 30.11. od 8:00 do 15:00 (50 návštevníkov).