Aj tento rok udeľoval Slovenský literárny fond  – výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia – Ceny a Prémie za pozoruhodné výkony vysokého umeleckého majstrovstva. Aj keď tento rok bol Slovenský literárny fond skromnejší, sme radi, že ocenenie získal aj člen umeleckého súboru Bábkového divadla v Košiciach za tvorivý čin v divadelnej sezóne 2019/2020.

Prémiu Slovenského literárneho fondu v oblasti divadla získali: 

Peter Creek Orgován za vytvorenie postavy Drahého kolegu v hre Slawomira Mrožka Tri noci na scéne Jorik Bábkového divadla v Košiciach.

Teší nás, že okrem nášho herca bol tiež ocenený Péter Nádasdi za vytvorenie postavy  Kolegu v hre Slawomira Mrožka Tri noci na scéne Jorik Bábkového divadla v Košiciach.

Slovenskému literárnemu fondu ďakujeme a oceneným srdečne blahoželáme!