V roku 2021 sa Bábkové divadlo v Košiciach stalo prijímateľom medzinárodného projektu s názvom Bábky bez hraníc, akronym projektu: BBH_HUSK. Zmyslom projektu je v družbe s maďarským partnerom predstaviť zaujímavé lokality na slovensko-maďarskom pohraničí prostredníctvom umeleckej produkcie. Zvýšiť všeobecné povedomie o prihraničnej oblasti a dať ju do pozornosti väčšiemu počtu domácich i zahraničných turistov. Bábkové divadlo v Košiciach nadviazalo spoluprácu s Miskolci Kortárs Művészeti Alapítvány (Miskolc) a slovenským občianskym združením Smart art. Výstupom projektu je desať televíznych bábkových večerníčkov s názvom Knihomoľ a Knihomoľka, podtitul Príbehy z knižnice, pričom päť sa odohráva v Košickom kraji a päť na území severného Maďarska. Rozprávky sú koncipované ako moderné večerníčky. Tvorivý tím vybral päť lokalít z Košického kraja, kde sa príbehy odohrávajú: Slanský hrad, obec Skároš, obec Kečovo, Ladislavov prameň pri Debradi a Silická planina. K týmto miestam sa viažu zaujímavé povesti a legendy, ktoré sú zhmotnené prostredníctvom hercov a bábok do umelecky zaujímavej a nevšednej podoby. Scenáristi projektu navrhli predstaviť nasledujúce lokality zo severného Maďarska, späté s legendami z dávnych čias: obec Karcsa, mestečko Sárospatak, hrad Regéc, jazero Hámori a hrad Boldogkő. Slovenskí diváci sa prostredníctvom rozprávok dozvedia zaujímavosti o miestach v Maďarsku, o ktorých možno ani netušili a podobne na tom budú deťúrence z Maďarska, keď si pustia večerníček napríklad o Silickej planine. Natáčanie prebieha najmä v priestoroch Bábkového divadla v Košiciach. Na seriáli participuje niekoľko členov umeleckého súboru BDK. V hlavnej postave knihovníka sa striedajú Peter Creek Orgován a Miroslav Kolbašský. V každom dieli seriálu sa ocitnú dve bábky (Knihomoľ a Knihomoľka), ktorým prepožičali hlasy Ivan Sogel a Erika Orgován Molnárová. Animátormi bábok sú Jana Bartošová a Kristína Medvecká Heretiková.

Na titulnej fotografii herec Miro Kolbašský počas filmovačky z pohľadu niekoľkých kamier:)

Projekt podporil Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Hlavným cieľom projektu je podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

“Obsah tejto správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.”

http://www.viacarpatia-spf.eu

https://www.skhu.eu/