Bábkové divadlo v Košiciach je jedným z prijímateľov projektu Erasmus + s názvom Mediálne javisko inakosti. Doba trvania projektu je od mája 2021 do apríla 2023. Koordinátor celého projektu je Spojená škola internátna z Vranova nad Topľou. Ďalší partneri sú z umeleckej sféry, pedagogického prostredia a súkromných audiovizuálnych spoločností. Projekt je koncipovaný tak, aby v sebe prepojil partnerov z krajín Vyšegrádskej štvorky. Jeden z partnerov je z českého Panenského Týnca a druhý z maďarského mestečka Nagykanizsa. Cieľom projektu je inovovať učebné osnovy Etickej výchovy a Rodinnej výchovy 9. ročníka ŠZŠ a 1., 2. a 3. ročníka odborného učilišťa a vytvoriť metodickú príručku Tutoriály vo výchovno-vzdelávacom procese špeciálnych škôl. Projekt sieťuje vybrané umelecké a vzdelávacie inštitúcie, ktoré vzájomne spolupracujú na inovácii učebných osnov. Bábkové divadlo v Košiciach participuje na projekte nielen prostredníctvom členov svojho umeleckého súboru, ale aj umeleckých dielní divadla. Podieľame sa na príprave a výrobe pätnástich edukačných videí, ktoré sú určené pre žiakov špeciálnych základných škôl a odborných učilíšť. Dúfame, že pomôžu inovovať učebný proces a divákov zaujmú:)