Bábkové divadlo v Košiciach praje všetkým svojim divákom, fanúšikom, priaznivcom, partnerom a umeleckým kolegom krásne, požehnané a pokojné vianočné sviatky a veľa pracovných i súkromných úspechov, zdravia, šťastia a síl v novom roku 2023! Nech sa vám všetkým darí a nech sa opäť stretneme v našich priestoroch, na našich predstaveniach, podujatiach a festivaloch aj budúci rok. Všetkým ďakujeme za priazeň, povzbudenie, milé slová, za obrovskú návštevnosť a veľmi si to vážime. Vaše Bábkové divadlo:)