Dňa 13. 3. 2018 od 18:00 sa v priestoroch scény JORIK (OK – OZ 3, Tajovského 4) uskutočnilo stretnutie k vyhodnoteniu medzinárodného projektu Cestujúce bábky. Zúčastnilo sa ho 30 pozvaných hostí z Úradu vlády SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Košického samosprávneho kraja a ďalších inštitúcií. Súčasťou výročného stretnutia bola aj výstava bábok z umeleckých dielní BDKE použitých v projekte Cestujúce bábky.