Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA pôsobí na finančnom trhu už vyše dvadsať rokov. Keďže sídlo spoločnosti sa nachádza v Košiciach, vedenie Stability sa snaží podporovať aj miestne športové a kultúrne inštitúcie a umožňuje tak rozvíjať ich činnosť v širšom meradle. V minulosti bola Stabilita dlhé obdobie partnerom nášho najúspešnejšieho ženského basketbalového družstva Good Angels Košice a vlani sa stala aj oficiálnym partnerom Bábkového divadla v Košiciach. Veľmi nás teší, že vedenie Stability vyhodnotilo partnerstvo s naším divadlom ako úspešný projekt a predĺžilo spoluprácu aj v roku 2019. Na fotografii výkonný riaditeľ spoločnosti Stabilita Marián Melichárek (vpravo) a riaditeľ Bábkového divadla v Košiciach Pavol Hrehorčák pri podpise novej zmluvy. Viac informácií o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA nájdete na stránke www.stabilita.sk.